Centrum Rozwoju Dydaktyki

Opis zadań

  • Organizacja i rozwój wydziałowej oferty dydaktycznej na platformie e-Campus.
  • Zapewnienie funkcjonowania systemu dystrybucji materiałów dydaktycznych na platformie e-Campus.
  • Wsparcie pracowników WZ w zakresie umiejętności wykorzystywania platformy e-Campus w procesie dydaktycznym.
  • Wsparcie procesu doskonalenia warsztatu dydaktycznego pracowników WZ.
  • Wsparcie w zakresie wykorzystywania nowych form i metod kształcenia w procesie dydaktycznym.
  • Dbałość o aktywizację i dodatkową ofertę rozwojową dla studentów.
  • Inicjowanie i organizacja multimedialnych projektów dla kandydatów na studia.
  • Prowadzenie kursów przygotowawczych dla kandydatów na studia.

Dane kontaktowe

Centrum Rozwoju Dydaktyki

  • Matejki 22/26 90-237 Łódź
tel: 42-635-49-69 www: https://www.crd.uni.lodz.pl/

Skład osobowy