Sekcja ds. promocji i relacji z otoczeniem

Opis zadań

  • Koordynacja działań promocyjnych Wydziału Zarządzania UŁ.
  • Organizacja uroczystości i wybranych wydarzeń Wydziału Zarządzania np. Inauguracja roku akademickiego, Gala Absolwenta, obchody Jubileuszów, Plener malarski, wydarzenia sportowe
  • Opieka merytoryczna nad stronami www Wydziału Zarządzania UŁ, Intranetem WZ, aplikacją mobilną WZmobi oraz profilami na portalach: facebook, YouTube, LinkedIN, flickr.
  • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego Wydziału Zarządzania.
  • Współpraca i opieka nad Radą Biznesu działającą przy WZ UŁ.
  • Realizacja oferty komercyjnej i usług zleconych dla podmiotów zewnętrznych.
  • Współpraca z organizacjami niekomercyjnymi.
  • Nadzór i koordynacja wydarzeń odbywających się na Wydziale Zarządzania. Obsługa procesu rejestracji wydarzeń zgłaszanych przez formularz on-line.
  • Wsparcie międzynarodowych działań promocyjnych WZ.
  • Obsługa fotograficzna i filmowa wydarzeń na Wydziale Zarządzania UŁ.
  • Ekspozycja materiałów informacyjno–promocyjnych na terenie WZ UŁ (plakaty i ulotki).
  • Promocja nauki i zarządzanie portalem Zespół Ekspertów WZ
  • Współpraca z mediami, tworzenie materiałów prasowych.
  • Opracowanie oraz realizacja wysyłki newsletterów do pracowników i studentów Wydziału Zarządzania.
  • Tworzenie materiałów promocyjnych, informacyjnych, sprawozdań, raportów, ankiet i prezentacji na potrzeby różnych grup odbiorców.
  • Dbałość o aktywizację i dodatkową ofertę rozwojową dla studentów.
  • Wsparcie studenckich kół naukowych w realizacji ich inicjatyw..

Dane kontaktowe

Sekcja ds. promocji i relacji z otoczeniem

  • Matejki 22/26 pokój: 105 90-237 Łódź
tel: 42-635-63-41 e-mail: www: www.wz.uni.lodz.pl/daik

Skład osobowy