PROFIL PRACOWNIKA: Michał Wadzyński

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • współpraca z SIZ
 • Rada Biznesu
 • samochód służbowy
 • współpraca z biznesem (sponsoring, akcje reklamowe, współpraca przy konkursach, projektach dedykowanych, oferty pracy dla studentów i absolwentów)
 • współpraca z organizacjami niekomercyjnymi
 • organizacja i rozliczanie komercyjnych akcji promocyjnych na Wydziale Zarządzania oraz targów pracy
 • rozwój oferty komercyjnej Wydziału Zarządzania
 • poszukiwanie nowych możliwości współpracy z otoczeniem biznesowym
 • organizacja wydarzeń wydziałowych (inauguracja, Gala Absolwenta, sKOŁOwanie)
 • organizacja wydarzeń sportowych dla studentów i pracowników Wydziału (Piknik Sportowy, Turnieje)
 • zakupy (np. zaopatrzenie sekretariatu)

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-47-91

tel: 603-032-580

Matejki 22/26 (sekcja ds. promocji i kontaktów z biznesem) pokój: 112 90-237 Łódź