Katedra Rachunkowości

Opis zadań

Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jest renomowanym ośrodkiem dydaktycznym i badawczym w zakresie rachunkowości, który cieszy się uznaniem zarówno w kraju, jak i zagranicą

Główne kierunki badań prowadzonych w Katedrze Rachunkowości

  • Systemy rachunkowości podmiotów gospodarczych – struktury, uwarunkowania, zmiany
  • Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa
  • Rachunkowość zarządcza w kontekście zrównoważonego rozwoju
  • Historia teorii i praktyki rachunkowości


Projekty badawcze realizowane w Katedrze Rachunkowości w latach 2016-2021

  • Praktyki społeczne przedsiębiorstw i ujawnianie informacji na ich temat: rola zaangażowania interesariuszy, współwykonawca dr hab. Ewelina Zarzycka, prof. UŁ. (2020-03-16 – do chwili obecnej), finansowanie z projektu – NCN
  • Wpływ międzynarodowych profesjonalnych organizacji rachunkowości na kształcenie akademickie w Polsce, kierownik projektu dr hab. Justyna Dobroszek, prof. UŁ. (2019-11-07 – do chwili obecnej), finansowanie projektu – NCN
  • Ujawnienia dotyczące kontroli nad sprawozdawczością finansową a charakterystyki nadzoru korporacyjnego: perspektywa polskiego rynku kapitałowego, kierownik projektu dr hab. Jacek Gad, prof. UŁ. (2018-02-10 – 2019-02-09), finansowanie projektu – NCN
  • Finansowanie rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce, kierownik projektu dr hab. Halina Waniak-Michalak, Prof. UŁ (2017-07-11 – do chwili obecnej), finansowanie projektu – NCN

Rezultaty prowadzonych badań naukowych znajdują odzwierciedlenie w publikacjach pracowników Katedry, w szczególności w monografiach i wysoko punktowanych artykułach naukowych

Wykaz monografii

Wykaz publikacji


Wdrożenia w przedsiębiorstwach

Pracownicy Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ, oprócz licznych osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej, posiadają także bogate doświadczenia wynikające ze współpracy z praktyką gospodarczą. Mają oni na swoim koncie dziesiątki wdrożonych projektów z zakresu systemów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, jak również systemów rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach o różnej wielkości (od małych i średnich firm aż do wielkich grup kapitałowych), działających w różnych sektorach gospodarki.

Przykładowe wdrożenia, ekspertyzy i szkolenia dla praktyki gospodarczej


Godnym podkreślenia jest także fakt, że Zespół pracowników Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzenia UŁ, powołany przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, opracował projekt Kompleksowego systemu informacyjnego dla zarządzania Uniwersytetem Łódzkim, obejmujący zarówno obszar rachunkowości finansowej, jak i rachunkowości zarządczej.

Kompleksowy System Informacyjny dla zarządzania UŁ


Struktura organizacyjna Katedry Rachunkowości
W ramach Katedry Rachunkowości funkcjonują cztery Zakłady:
Zakład Rachunkowości Zarządczej – kierownik prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel,
Zakład Rachunkowości Finansowej – kierownik prof. dr hab. Ewa Walińska,
Zakład Teorii Rachunkowości – kierownik prof. dr hab. Anna Szychta,
Zakład Rachunkowości Międzynarodowej – kierownik dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ.
Od 1 stycznia 1992 roku przy Katedrze Rachunkowości funkcjonuje także Ośrodek Międzynarodowych Studiów Rachunkowości. Inicjatorką i pierwszym kierownikiem Ośrodka była prof. Alicja Jaruga.
Od 2012 roku Ośrodkiem kieruje dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ.

Dane kontaktowe

Katedra Rachunkowości

Skład osobowy

Lista jednostek