PROFIL PRACOWNIKA: Justyna Dobroszek

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres działalności w ramach stanowiska:

 • Działalność naukowa (badania z obszaru rachunkowości zarządczej/controllingu, rachunkowości zarządczej/controllingu w logistyce, edukacji rachunkowości, profesji rachunkowości).
 • Działalność dydaktyczna (prowadzenie zajęć głównie z zakresu rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, controllingu logistyki, rachunku kosztów logistyki oraz wprowadzenia do rachunkowości, seminaria w języku polskim i angielskim).
 • Koordynowanie przedmiotem Rachunek kosztów logistyki, Podstawy rachunkowości zarządczej, Rachunek kosztów w biznesie, Accounting for Management.
 • Kierowaniem studiami I-go stopnia w języku angielskim - Management and Finance.
 • Zadania organizacyjno-administracyjne.

Publikacje naukowe ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Justyna-Dobro...

Strona profilowa Linkedin: https://pl.linkedin.com/in/justyna-dobroszek-ab584...

BIOGRAM

Ścieżka naukowa:

 • Profesor UŁ
 • Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
 • Adiunkt, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki,
 • Uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finansów
 • Duale Hochschule Baden – Württemberg, Karlsruhe, Niemcy, stypendium Baden – Württemberg, Kierunek: Business Administration
 • Asystent, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki,
 • Studia doktoranckie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
 • Georg August Universität, Göttingen, Niemcy, stypendium Socrates - Erasmus, Kierunek: Betriebswirtschaftslehre


Doświadczenie poza uczelnią:

 • Audyt FM, Łódź - audyt finansowy
 • Simon Hegele GmbH, Karlsruhe, Niemcy, (controlling) – staż, stypendium Erasmus
 • Fujitsu Technology Solution Sp. z o.o., Łódź, (obszar IT)
 • ETL Sp. z o.o., Łódź, audyt finansowy
 • BMA AG, Braunschweig, Niemcy, (controlling) - staż
 • KBR Consilia Audit Polonia Sp. z o.o., Łódź, (księgowość) - praktyka
 • C. H. Hartwig Gdynia Sp. z o.o., Łódź, (spedycja) - praktyka

Więcej informacji:


ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe:

 • rachunkowość zarządcza/controlling
 • rachunkowość zarządcza/controlling w działalności logistycznej
 • edukacji rachunkowości
 • zawody związane z rachunkowością

Inne:

 • język niemiecki
 • żeglarstwo
 • fotografia
 • gra na keyboardzie

OSIĄGNIECIA

Wybrane osiągnięcia to:

 • Nagroda Dziekana WZ UŁ za najwyżej punktowaną publikację naukową.
 • Wyróżnienie od Stowarzyszenia Księgowych w Polsce za rozprawę doktorską.
 • Nagroda za najlepsze referaty uzyskana podczas międzynarodowych konferencji: ICAAT oraz TARC.
 • Wyróżnienie od Stowarzyszenia Księgowych w Polsce za pracę magisterską.

KONTAKT I DYŻURY

Matejki 22/26 90-237 Łódź

Telefon do pokoju 261: 42-635-62-77

e-mail: justyna.dobroszek@uni.lodz.pl

Matejki 22/26 pokój: 261 90-237 Łódź

Dyżury

wtorek: 09:00-10:30