Zakład Teorii Rachunkowości

Opis zadań

Działalność naukowa Zakładu koncentruje się wokół dwóch kluczowych obszarów badawczych:

1.Systemy rachunkowości organizacji – struktury, uwarunkowania, zmiany

2.Historia teorii i praktyki rachunkowości

Tematy badawcze realizowane przez pracowników Zakładu to m. in.:

 • Rachunkowość w podmiotach gospodarczych zrównoważonego rozwoju – teorie, instrumenty, zmiany
 • Rachunkowość umów leasingu – koncepcje i standardy
 • Pomiar dokonań a zarządzanie dokonaniami organizacji w kontekście trendów biznesowych
 • Modele działalności i raportowanie organizacji pozarządowych w dobie pandemii i kryzysu gospodarczego
 • Rachunkowość a transparentność organizacji pozarządowych w relacji do zaufania społecznego dla NGOs
 • Rachunek kosztów i kontrola budżetowa w Polsce przez II wojną światową
 • Historia rachunkowości. Okres II wojny światowej

Pracownicy Zakładu biorą także udział w realizacji tematów badawczych przypisanych do innych zakładów Katedry.

Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje:

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć z zakresu podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, w tym historii rachunkowości zarządczej, metodyki pracy naukowej, rachunku kosztów (w jęz. pol. i jęz. ang.), rachunku kosztów logistyki, controllingu logistyki, standardów i procedur rewizji finansowej, etyki i norm wykonywania zawodu księgowego, rachunkowości umów leasingu, analizy finansowej w procesie zarządzania (w jęz. ang.),
 • kierowanie specjalnością Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami – studia II stopnia; kierownikiem specjalności jest prof. dr hab. Anna Szychta,
 • kierowanie anglojęzycznym kierunkiem Management and Finance – studia I stopnia; kierownikiem/koordynatorem kierunku jest dr hab. Justyna Dobroszek, prof. UŁ (od 1.10.2021 r.),
 • prowadzenie wykładów w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ dotyczących współczesnych koncepcji i problemów rachunkowości,
 • współudział w prowadzeniu wykładów z rachunkowości zarządczej na Studiach Podyplomowych Rachunkowość i Zarządzanie Finansami oraz z rachunkowości finansowej na Studiach Podyplomowych Rachunkowość Zarządcza/Controlling.

Dane kontaktowe

Zakład Teorii Rachunkowości

 • Matejki 22/26 90-237 Łódź
tel: 42-635-52-23 e-mail:

Skład osobowy