PROFIL PRACOWNIKA: Halina Waniak-Michalak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie zajęć dydaktycznych, pracy badawczej i wypełnianie obowiązków organizacyjnych na Wydziale Zarządzania UŁ

BIOGRAM

  • listopad 2006 r. -tytuł doktora w naukach ekonomicznych
  • marzec 2007 r.-zatrudnienie na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania, w Katedrze Rachunkowości
  • od 2013 r.-2022 redaktor tematyczny w czasopiśmie „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”
  • od 2022 r.- redaktor operacyjny w czasopiśmie „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”
  • 2017-2020 r.- kierownik projektu pt. „Finansowanie rozwoju funduszypożyczkowych i poręczeniowych w Polsce”,Narodowe Centrum Nauki,numer projektu 2016/23/B/HS4/00348, 08.2017-07.2019,
  • wrzesień 2019- tytuł dr habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse
  • od 2019 r.- członek i przedstawiciel Uniwersytetu łódzkiego, Wydziału Zarządzania (jedynej instytucji z Polski) w ETAP Network, która jest siecią tworzoną przez jednostki dydaktyczne z Europy

ZAINTERESOWANIA

Realizowane przeze mnie prace badawcze i opracowywane publikacje wpisują się w dwa nurty naukowe.:

  • systemu finansowania, rachunkowości i sprawozdawczości organizacji niedziałających dla zysku, w tym organizacji pozarządowych, ich autonomii finansowej, znaczenia dla społeczeństwa i gospodarki;
  • społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, jej znaczenia dla rozwoju społeczności lokalnych i zakresu podejmowanych działań społecznie odpowiedzialnych przez przedsiębiorstwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi a także poziom sprawozdawczości i powiązanie motywów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z zakresem ujawnianych informacji.

OSIĄGNIECIA

2007r- nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za książkę pt. „Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Kraków 2007”

2020- nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za książkę pt. "Współpraca przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych przy realizacji działań społecznie odpowiedzialnych. Aspekty sprawozdawcze", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

2020- nagroda im. Jerzego Sablika w Ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości

KONTAKT I DYŻURY