PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Żurawska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

 • pełnienie roli opiekuna grupy studenckiej na I roku kierunku Rachunkowość;
 • pełnienie innych powierzonych przez bezpośredniegoprzełożonego obowiązków organizacyjnych.

BIOGRAM

 • od 2019 starszy wykładowca w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ
 • 2004 - 2019 – wykładowca w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ
 • 1995 - 2004 - asystent w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ

OSIĄGNIECIA

Publikacje:

2021

 • Ewa Śnieżek, Beata Mazuchowska, Joanna Piłacik, Joanna Stępień-Andrzejewska, Michał Wiatr, Joanna Żurawska, Rachunkowość Podstawy wykłady przykłady zadania testy (978-8-3664-0249-2), Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2021

KONTAKT I DYŻURY

pok. 255, Wydział Zarządzania UŁ: 42-635-52-28

Matejki 22/26 pokój: 255 90-237 Łódź

Dyżury

wtorek: 11:00-12:00 w letniej sesji egzaminacyjnej 2023/24 najbliższe konsultacje odbędą się 18.06.2024r.