Zakład Zarządzania IT i Rozwoju Usług Informatycznych

Opis zadań


Zakład prowadzi badania w obszarze rozwoju usług informatycznych i technologii IT w organizacjach opartych na wiedzy

Celem badań jest:

  • analiza zastosowania technologii informacyjnych w organizacjach i jej wpływ na transformację cyfrową biznesu,
  • identyfikacja wpływu chmury obliczeniowej na rozwój ICT w polskich organizacjach,
  • identyfikacja i weryfikacja możliwości wykorzystania rozwiązań zarządzania danymi w biznesie,
  • identyfikacja i weryfikacja istniejących standardów bezpieczeństwa danych w rozwoju Internetu Rzeczy,
  • określenie kierunków i stanu rozwoju standardów bezpieczeństwa i ochrony informacji,
  • identyfikacja zagrożeń technologicznych i społecznych rozwiązań Big Data,
  • identyfikacja i ocena obszarów wykorzystania technologii VR i AR w organizacji,
  • analiza wpływu nowoczesnych technologii - VR, AR i chmury obliczeniowej na architekturę danych w organizacji.

Dane kontaktowe

Zakład Zarządzania IT i Rozwoju Usług Informatycznych

  • Matejki 22/26 90-237 Łódź

Skład osobowy