Centrum Jakości Badań Naukowych KNOWBASE

Opis zadań

 1. Określanie możliwości i wspieranie publikowania wyników badań naukowych realizowanych na WZ.
 2. Zapewnianie dostępu do naukowych baz danych i narzędzi badawczych (udostępnianie komputerów z bazami STAT i Nvivo; udostępnianie narzędzi (GRAMMARLY)- przekazywanie danych do logowania, zapisywanie pracowników z bazie użytkowników)
 3. Wsparcie w opracowywaniu dokumentów dla osób realizujących usługi dla KnowBase (wprowadzanie dokumentów do Portalu Pracowniczego; obsługa i monitorowanie poprawności obiegu dokumentów w ramach Portalu Pracowniczego; przyjmowanie dokumentów księgowych na usługi, które mają zostać opłacone z budżetu KnowBase)
 4. Pozyskiwanie danych ze źródeł danych (opracowywanie baz danych na zlecenie Pracownika) dostępnych w ramach UŁ (WZ, BUŁ, ew. Inne wydziały), wspieranie Pracowników w zakresie zbierania danych w bazie Thomson Reuters
 5. Bieżąca obsługa Pracowników WZ UŁ we wszystkich rodzajach usług (korespondencja z usługodawcami, przeprowadzanie procedury wyboru usługodawcy, przygotowywanie dokumentów zgodnie z wymagania Biura Zamówień Publicznych UŁ, obsługa dokumentów księgowych w ramach KnowBase):
 6. Zarządzanie treściami w ramach strony internetowej KnowBase (dodawanie i usuwanie aktualności, aktualizowanie treści na poszczególnych podstronach, sprawdzanie poprawności funkcjonowania linków ze strony KNOWBASE do stron zewnętrznych)
 7. Przygotowanie i dystrybucja treści rozsyłanej w formie komunikatów do pracowników WZ. Zamieszczanie treści w intranecie, w tym upowszechnianie informacji o szkoleniach / spotkaniach informacyjnych
 8. Organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników WZ w zakresie rozwoju kompetencji naukowych
 9. Identyfikacja i pozyskiwanie osób do współpracy z KnowBase – tłumaczenia, szkolenia, etc.
 10. Współpraca w zakresie aktualizacji zasad wykorzystania usług KnowBase przez pracowników WZ, aktualizacja informacji o środkach dostępnych w KnowBase (indywidualnie dla każdego pracownika)
 11. Komunikacja z pracownikami w zakresie zasad wykorzystania usług KnowBase, budowanie świadomości
 12. Inwentaryzacja źródeł danych (baz danych) dostępnych w ramach UŁ (WZ, BUŁ, ew. Inne wydziały) i upowszechnianie informacji o tym jakie dane można z nich pozyskiwać (np. w formie przewodnika dla pracowników)
 13. Kontakty z pracownikami i identyfikacja potrzeb naukowych i informacyjnych – poszukiwanie gotowych rozwiązań, źródeł danych etc. odpowiadających na potrzeby pracowników WZ
 14. Zbieranie i analizowanie informacji, w jakim stopniu pracownik wykorzystał zasoby i budżet otrzymany od KnowBase
 15. Przygotowanie pogłębionych analiz na podstawie raportów dotyczących aktywności naukowej pracowników WZ
 16. Przygotowanie raportów na temat aktywności naukowej pracowników według wymagań klientów wewnętrznych (Kierownik KnowBase, Kolegium, Kierownik Dziekanatu)
 17. Przygotowanie raportów na temat aktywności naukowej pracowników na potrzeby sprawozdań do Rektoratu
 18. Przygotowanie raportów na temat aktywności naukowej pracowników na potrzeby parametryzacji
 19. Bieżąca obsługa administracyjna KnowBase (obsługa korespondencji wewnętrznej, kontakt z Jednostkami Wydziału i Rektoratu)

Dane kontaktowe

Centrum Jakości Badań Naukowych KNOWBASE

 • Matejki 22/26 pokój: 130 90-237 Łódź
 • Matejki 22/26 pokój: 126 90-237 Łódź
tel: 42-635-63-42 e-mail: www: http://www.wz.uni.lodz.pl/knowbase

Skład osobowy