Biuro Dziekana

Opis zadań

 • Kancelaryjno-biurowa obsługa kierownictwa i innych pracowników Wydziału.
 • Obsługa administracyjna Rady Wydziału oraz innych komisji Wydziału (sporządzanie scenariuszy, głosowań, protokołów, wyciągów).
 • Gromadzenie dokumentów (zarządzenia Rektora UŁ, rozporządzenia Ministra, ustaw i uchwał, pism wychodzących do rektoratu i wpływających z rektoratu).
 • Przygotowywanie teczek z dokumentami do podpisu dziekana, prodziekanów, i innych osób funkcyjnych na WZ.
 • Przygotowywanie spraw związanych z zawieraniem i przedłużaniem umów o pracę na podstawie wniosków przygotowywanych w jednostkach wewnętrznych Wydziału.
 • Przygotowywanie wniosków dotyczących spraw osobowychnauczycieli akademickich, i administracyjnych Wydziału na podstawie materiałówprzygotowywanych przez jednostki wewnętrzne Wydziału.
 • Sporządzanie umów o dzieło i umów zleceń.
 • Prowadzenie ewidencji przydziału środków finansowych i limitów dla jednostek wydziałowych.
 • Prace związane z przygotowaniem planu finansowo-rzeczowego (budżetu) na dany rok kalendarzowy dla Wydziału.
 • Sporządzanie raportów i analiz finansowych dla Dziekana Wydziału.
 • Analizaskutków finansowych inicjatyw organizacyjnych, naukowych i dydaktycznych na Wydziale.
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów.
 • Obsługa administracyjna studentów.
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 • Uaktualnianie danych studentów w systemie POLON.

Dane kontaktowe

Biuro Dziekana

 • Matejki 22/26 90-237 Łódź
tel: 42-635-51-22

Skład osobowy