Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Opis zadań

  Priorytetowe obszary badawcze KZMiR


  I. Zarządzanie procesami rozwoju lokalnego i regionalnego

  Partycypacja społeczna

  Deliberatywne metody zarządzania rozwojem lokalnym

  Rola kapitału terytorialnego / potencjałów rozwojowych w zarządzaniu rozwojem miast

  Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego - finansowe uwarunkowania i instrumenty rozwoju

  Rola kultury w rozwoju lokalnym, regionalnym

  Marketing terytorialny jako wsparcie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego

  Polityka spójności UE i jej wpływ na procesy rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym

  Polityka rozwoju regionalnego po pandemii COVID-19

  Zintegrowane zarządzanie rozwojem


  II. Zarządzanie miastem w erze transformacji technologicznej, społecznej i gospodarczej

  Zarządzanie budżetami miast

  Transformacja cyfrowa miast - rola danych w zarządzaniu miastem

  Smart city po pandemii COVID-19 - zmiany w podejściu do zarządzania miastem

  Kapitał społeczny w inteligentnym mieście

  Budowanie kapitału społecznego po pandemii COVID-19

  Zmiany struktur miejskich po pandemii COVID-19

  Governance w miastach i w obszarach funkcjonalnych miast

  Transformacja energetyczna


  III. Zarządzanie w sferze użyteczności publicznej

  Zarządzanie w sektorze pozarządowym

  Gospodarka/ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna, edukacja w zakresie przedsiębiorczości społecznej.

  Zarządzanie w kulturze/ finansowanie kultury/ ekonomia filmu

  Zarządzanie finansami w sferze użyteczności publicznej (w tym w administracji publicznej / w jednostkach samorządu terytorialnego / organizacjach użyteczności publicznej)

  Wartość publiczna usług publicznych

  Sprawność usług publicznych

  Innowacyjność usług publicznych

  Zdolności operacyjne organizacji sektora publicznego

  Współpraca międzysektorowa w świadczeniu usług publicznych

  Zarządzanie publiczne w regionalnym i lokalnym sektorze kultury

  Polityka rozwoju kultury

  Budowanie marki organizacji publicznych i społecznych

Dane kontaktowe

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

 • Matejki 22/26 90-237 Łódź
tel: 42-635-51-98 e-mail: www: http://kzmir.wz.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek