Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności

Opis zadań

Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Katedry Zarządzania Miastem i Regionem koncentrują się wokół pięciu filarów:

I. Zarządzanie w sektorze publicznym:

 • teoria efektów zewnętrznych i dóbr publicznych – zastosowania w zarządzaniu publicznym,
 • interes publiczny, teoria wyboru publicznego,
 • polityki publiczne na różnych szczeblach władzy,
 • nowe zarządzanie publiczne (New Public Management); teoria i praktyka współrządzenia (governance); wielopoziomowe zarządzanie (multi-level governance),
 • partnerstwo publiczno-prywatne, partnerstwo międzysektorowe,
 • współpraca sektora publicznego, nauki i biznesu na rzecz komercjalizacji wiedzy,
 • zarządzanie wartością publiczną,
 • zarządzanie organizacjami sektora finansów publicznych,
 • zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • zarządzanie w sektorze pozarządowym,
 • zarządzanie w kulturze,
 • zarządzanie w sporcie.

II. Gospodarka miejska – zarządzanie miastem:

 • gospodarka gruntami,
 • rewitalizacja miast,
 • smart city – inteligentne miasta i regiony,
 • cyfrowa transformacja miast,
 • miasto inkluzywne,
 • dziedzictwo kulturowe i tożsamość miasta,
 • zarządzanie w lokalnym sektorze kultury,
 • logistyka miejska,
 • zarządzanie projektami miejskim,
 • organizacje pozarządowe i ruchy miejskie w zarządzaniu rozwojem miasta,
 • zarządzanie rozwojem miejskich obszarów funkcjonalnych (w tym metropolitalnych).

III. Planowanie przestrzenne

 • teoria i praktyka planowania przestrzennego,
 • planowanie urbanistyczne,
 • planowanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • środowiskowe aspekty planowania zagospodarowania przestrzennego i urbanistyki.

IV. Terytorialny wymiar procesów rozwoju

 • rozwój sustensywny jako współczesny paradygmat planowania i zarządzania w jednostkach terytorialnych,
 • kapitał terytorialny,
 • rozwój lokalny i regionalny; obszary funkcjonalne w procesach rozwoju,
 • polityka regionalna i lokalna; polityka rozwoju,
 • sterowanie i zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym – instrumenty i instytucje,
 • zintegrowane planowanie i zarządzanie rozwojem,
 • zintegrowane projekty rozwojowe, zintegrowane projekty terytorialne,
 • marketing terytorialny,
 • regionalne i krajowe systemy innowacyjne jako podstawowy czynnik wzmacniania, konkurencyjności JST,
 • polityka i planowanie środowiskowe w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna,
 • aktywizowanie społeczności lokalnych,
 • zarządzanie kapitałem społecznym.

V. Społeczna i środowiskowa odpowiedzialność organizacji

 • społeczne i środowiskowe aspekty zarządzania organizacjami różnych sektorów,
 • sformalizowane i zintegrowane systemy zarządzania – aspekty społeczne i środowiskowe,
 • czystsza produkcja, gospodarka niskoemisyjna, gospodarka cyrkularna, systemy zarządzania środowiskowego,
 • etyka w zarządzaniu instytucjami sektora prywatnego, publicznego i społecznego, w tym wyzwania związane z nowoczesnymi technologiami.

Dane kontaktowe

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

 • Matejki 22/26 (sekretariat Katedry) pokój: 33 90-237 Łódź
tel: 42-635-51-98 W okresie pandemii w sekretariacie Katedry obowiązuje system pracy hybrydowej; dyżury w budynku Wydziału Zarządzania odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 9:00 - 14:00 e-mail: www: http://kzmir.wz.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek