PROFIL PRACOWNIKA: Justyna Danielewicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jako profesor UŁ:

 • prowadzenie badań naukowych
 • realizacja zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w szczególności na kierunkach:
 • Zarządzanie miastem (studia I stopnia)
 • Zarządzanie w administracji publicznej (studia II stopnia)
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;


Jako Kierownik studiów podyplomowych:

 • nadzór nad organizacją studiów
 • dobór kadry
 • opracowanie programu studiów
 • nadzór nad finansami
 • promocja studiów

BIOGRAM

Jestem absolwentką kierunku ekonomiczno-społecznego o specjalności gospodarka miejska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. W roku 1992 przebywałam na półrocznym stypendium w Uniwersytecie Erasmus w Rotterdamie, w roku 2000 w Uniwersytecie Roskilde w Danii, a w roku 2014 na stażu w Uniwersytecie w Nowosybirsku. Skończyłam studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania, gdzie w roku 2000 obroniłam doktorat z nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W roku 2015 uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność: zarządzanie miastem i regionem. Od 1999 roku pracuję w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem, w której prowadzę zajęcia dydaktyczne i badania związane z problematyką zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego.

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • Regional Science Association International (RSAI) - członek (od 2004 r.)
 • European Regional Science Association (ERSA) - członek (od 2004 r.)
 • European Regional Science Association (ERSA) - Polska Sekcja
  • Członek (od 2004 r.)
  • §Wiceprezes (2016 - 2019)
 • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN- członek Zespołu Problemowego ds. Obszarów Metropolitalnych (od 2015)


ZAINTERESOWANIA

Zarządzanie miastem i regionem

Zintegrowane zarządzanie rozwojem w obszarach funkcjonalnych

Governance w obszarach metropolitalnych

Kapitał terytorialny

Polityka senioralnaKONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-62-89

Dyżury

czwartek: 17:30-18:15 MSTeams. Proszę o wcześniejsze zgłoszenia mailem.
niedziela: 09:00-09:45 MSTeams. Proszę o wcześniejsze zgłoszenia mailem.