PROFIL PRACOWNIKA: Wawrzyniec Rudolf

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. prowadzenie badań naukowych
2. realizacja zajęć dydaktycznych, w szczególności na kierunkach:

  • Zarządzanie miastem (studia I stopnia)
  • Zarządzanie w administracji publicznej (studia II stopnia)
  • Zarządzanie

BIOGRAM

W latach 2001-2011 adiunkt w Katedrze Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji kierowanej przez profesora Tomasza Domańskiego, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Doktorat pt.: Promocja miasta przemysłowego wobec inwestorów zewnętrznych.

Od 2011 adiunkt w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ. Od wiosny 2019 na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ. W procedurze habilitacyjnej przedmiotem oceny była m.in. monografia z 2016 r. pt: Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym.

W larach 2012-2017 współpraca z Narodowym Centrum Nauki w charakterze eksperta, członka Panelu Ekspertów dla oceny wniosków projektowych w ramach konkursów NCN.

W latach 20214-2020 Sekretarz Rady Menedżerów Publicznych działającej przy Wydziale Zarządzania UŁ.ZAINTERESOWANIA

Naukowo:

współczesne modele zarządzania publicznego, zarządzanie publiczne, New Public Management, public governance, zarządzanie publiczne w sektorze kultury, współpraca międzyinstytucjonalna, zarządzanie poprzez sieci współpracy;

marketing terytorialny, marketing w organizacjach publicznych i non-profit, marketing relacji i marketing wartości, branding miast /terytoriów i organizacji publicznych;

proces polityki publicznej, polityka spójności Unii Europejskiej, lokalna/regionalna polityka kultury, polityka publiczna – planowanie i wdrażanie.


Prywatnie:

rower, podróże i sprawy międzynarodowe, różnorodność kulturowa i gospodarcza Europy i świata...


OSIĄGNIECIA

Staż naukowy w 2019 na Erasmus University Rotterdam (Holandia) w Departamencie Administracji Publicznej i Socjologii.

Wydana w 2020 monografia naukowa pt: Zarządzanie publiczne w lokalnym sektorze kultury, Wydawnictwo UŁ.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 609-551-149

tel: 42-635-62-85

Dyżury

wtorek: 14:00-14:45 Wydział Zarządzania, pok. 160
piątek: 10:00-11:30