Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

Opis zadań

Historia

W 1991 roku z incjatywy prof. zw. dr hab. Bogdana Piaseckiego powstał pierwszy w Polsce Zakład Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, który rozpoczął badania naukowe nad przedsiębiorczością i funkcjonowaniem firm sektora MSP. W 1999 roku Zakład został przekształcony w Katedrę Przedsiębiorczosci i Polityki Przemysłowej. Funkcję kierownika Zakładu, a następnie Katedry pełnił prof. zw. dr hab. Bogdan Piasecki.
Od roku 2004 funkcję tę przejął dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ, a w 2020 dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ, która pełni ją do chwili obecnej.

Kierunki badań

 • Przedsiębiorczość i polityka wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)
  • otoczenie przyjazne dla rozwoju MSP
  • krajowe i międzynarodowe inicjatywy na rzecz wspierania MSP
  • metodyka oceny polityki wsparcia przedsiębiorczości i MSP
  • przedsiebiorczość korporacyjna
  • przdsiębiorczość społeczna
  • przedsiębiorczość na obszarach zmarginalizowanych
 • Demografia sektora MSP
  • uwarunkowania rozwoju sektora MSP
  • powstawanie i upadek MSP, w tym przyczyny niepowodzeń gospodarczych
  • internacjonalizacja i globalizacja MSP
 • Innowacje i komercjalizacja technologii
  • finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP
  • transfer wiedzy z nauki do gospodarki
  • akademickie spin-offy
 • Regiony wiedzy
  • innowacje
  • polityka wspierania innowacji
  • regionalne strategie innowacji
  • regionalne i sektorowe systemy innowacji, klastery
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym
  • benchmarking regionalny
  • monitoring i ewaluacja regionalnych polityk innowacyjnych

Dane kontaktowe

Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

 • Matejki 22/26 90-237 Łódź
tel: 42-635-52-05 e-mail: www: http://kpipp.wz.uni.lodz.pl

Skład osobowy