PROFIL PRACOWNIKA: Paweł Głodek

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres obowiązków:

 • prace naukowo-badawcze w dyscyplinie nauki o zarządzaniu,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • prace organizacyjne.

Funkcje pełnione na Wydziale Zarządzania oraz na Uniwersytecie Łódzkim:

 1. Członek Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 2. Członek Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopninaukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
 3. Kierownik projektu „Tech-STER. Tech students, entrepreneurial routes” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ w konsorcjum 6 instytucji z UE i spoza UE
 4. Członek zespołu projektowego projektuEIT-HEInnovate RiEcoLab
 5. Członek zespołu projektowego projektówERASMUS+ KA2: CASCADE, ARIEES, SEHUBS

BIOGRAM

 • 2020 - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Akadmicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju.”
 • 2002 - tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu na podstawie pracy „Zewnętrzne źródła finansowania procesówpowstawania i rozwoju małych firm technologicznych”. Promotor: prof. dr hab.Bogdan Piasecki
 • Absolwent European Doctoral Programme in Entrepreneurship and Small Business Management (1997) organizowanych przez Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania) oraz Växjö University (Szwecja)
 • Staże naukowe w: University of Texas (Austin, USA), IC2 Institute (2003); Middlesex University – Business School, London (1996 i 1999);
 • Od 1998 roku pracuje na Wydziale Zarządzania UŁ w KatedrzePrzedsiębiorczosci i Polityki Przemysłowej

Kierownik projektów


 • „Tech-STER. Tech students, entrepreneurial routes” projektrealizowany w ramach programu ERASMUS+ (2020-2022)
 • POKL8.2.1. ,,Scouting – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowegoprac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców”, Wydział Zarządzania UŁ, Politecnico di Torino (Włochy), University of Cadis (Hiszpania) (2012-2015)
 • Projektbadawczy NCN nr 4373/B/H03/2011/40 „Firmy spin off z jednostek sfery nauki ibadań - strategie i zasoby” (2011-2015)
 • Projektbadawczy MNiSW nr 1H02D 094 29 "Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw wkontekście szarej strefy" (2005-2007)


KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-51-97

Matejki 22/26 (Sekretariat) pokój: 236 90-237 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 13:00-14:00 Dyżur online z wykorzystaniem platformy MS Teams