PROFIL PRACOWNIKA: Marek Matejun

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres obowiązków:

 • prace naukowo-badawcze w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • prace organizacyjne.

Funkcje pełnione na Wydziale Zarządzania oraz na Uniwersytecie Łódzkim:

 • członek Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
 • członek II Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Zarządzania UŁ,
 • członek Komisji Uniwersytetu Łódzkiego ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości,
 • członek Rady Programowej Centrum Przedsiębiorczości,
 • członek Rady Programowej Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju.

BIOGRAM

Wykształcenie i rozwój naukowy

 • 2016: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

 • 2006: Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

 • 2003: Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego Politechniki Łódzkiej
 • 2001: Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka

Tytuł zawodowy magistra inżyniera. Kierunek: Zarządzanie i marketing

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe:

 • przedsiębiorczość, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • zarządzanie mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • współczesne koncepcje i metody zarządzania,
 • zarządzanie strategiczne, zarządzanie rozwojem organizacji,
 • metodologia badań w naukach o zarządzaniu.

Zainteresowania pozazawodowe:

 • tworzenie stron www, CMS, grafika komputerowa, tworzenie okładek do książek, multimedia, internet,
 • sport, głównie boks i tenis stołowy,
 • motoryzacja,
 • kulinaria,
 • w ostatnich latach coraz częściej podróże.

OSIĄGNIĘCIA

 • Nagroda za artykuł pt. “Small business life cycle: Statics and dynamics (S&D) model” na 14th International Conference on Business Management & Legal Studies, Global Association for Humanities and Social Science Research, Tajlandia, 2017
 • Nagroda za artykuł pt. "Dynamic Capabilities and the Development of Small Business Resource Potential” na 2nd International Conference on Marketing Business and Economics, International Economics Development and Research Center, Indonezja, 2016
 • Wyróżnienie za artykuł: “Dynamika barier rozwoju w cyklu życia firm sektora MSP – wyniki badań monograficznych” na VIII Konferencji Naukowej pt. „Od kryzysu do sukcesu w biznesie”, Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka, Busko-Zdrój, 2015
 • Nagroda za artykuł “Use of outsourcing in creating the intellectual capital of small and medium-sized enterprises” na Asia Pacific Business Innovation and Technology Management Conference, APBITM Society, Indonezja, 2011

KONTAKT I DYŻURY

Tel. komórkowy – jeśli nie odbieram proszę o smsa – oddzwonię: 609-886-711

Tel. do pokoju nr 243: 42-635-62-99

Matejki 22/26 (Sekretariat) pokój: 243 90-237 Łódź