Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej

Opis zadań

Badania naukowe: W Katedrze prowadzone są badania w obszarze szeroko rozumianej syntezy organicznej oraz dziedzin pokrewnych m.in. chemii bioorganicznej i materiałowej. Aktualnie realizowane projekty obejmują zagadnienia dotyczące chemii związków heteroatomowych, połączeń fluoroorganicznych, reaktywnych związków przejściowych, syntezy związków naturalnych i strukturalnie podobnych związków aktywnych biologicznie, a także asymetrycznej organokatalizy i katalizy homogenicznej z użyciem kompleksów metali grup przejściowych. Kolejne istotne obszary badań dotyczą zagadnień syntezy i analizy właściwości nowoczesnych materiałów ciekłokrystalicznych, chemii stabilnych rodników oraz paramagnetycznych materiałów funkcjonalnych.

Edukacja: Pracownicy Katedry prowadzą wykłady, seminaria oraz zajęcia laboratoryjne na podstawowym i zaawansowanym poziomie chemii organicznej, biochemii, spektroskopii oraz fizycznej chemii organicznej. Zajęcia kursowe dla studentów Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, a także wykłady dla słuchaczy Szkół Doktorskich prowadzone są w języku polskim lub angielskim. Oferujemy również indywidualne kursy laboratoryjne przygotowujące do realizacji małych projektów naukowych, m.in. w ramach Studenckich Grantów Badawczych oraz staży Students' Power.

Dane kontaktowe

Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej

Skład osobowy

Lista jednostek