PROFIL PRACOWNIKA: Stanisław Porwański

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres obowiązków:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, seminaria, laboratoria), głównie z chemii organicznej oraz spektroskopii, na kierunkach Chemia, Analityka chemiczna, Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu, Nauczanie Chemii
  • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
  • opieka merytoryczna nad doktorantami
  • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, publikowanie wyników badań w czasopismach z listy Journal Citation Reports
  • uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych
  • udział w posiedzeniach Rady Wydziału Chemii
  • udział w posiedzeniach Uczelnianej Komisji ds. Odwołania Studentów.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-636-57-64

Tamka 12 pokój: 4-109 91-403 Łódź