PROFIL PRACOWNIKA: Michał Rachwalski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny. Praca nad własnym rozwojem naukowym, sprawowanie opieki nad doktorantami i magistrantami, prowadzenie teoretycznych i praktycznych zajęć dydaktycznych, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowania, udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, publikowanie rezultatów pracy naukowej w renomowanych czasopismach.

BIOGRAM

Moje zainteresowania badawcze to szeroko pojęta synteza asymetryczna z wykorzystaniem chiralnych katalizatorów i ligandów, chemia azyrydyn, zastosowanie enzymów jako chiralnych katalizatorów w syntezie organicznej, wykorzystanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej w określaniu czystości optycznej chiralnych związków organicznych.

KONTAKT I DYŻURY

Tamka 12 91-403 Łódź

Gabinet 4-106: 42-635-57-67

Tamka 12 91-403 Łódź