PROFIL PRACOWNIKA: Adam Pieczonka

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Badania naukowe w obszarze nowoczesnej syntezy organicznej obejmujące m.in. metody syntezy chiralnych i achiralnych układów biologicznie aktywnych, jak również syntezę związków o właściwościach luminescencyjnych mogących znaleźć zastosowanie w elektronice organicznej (np: w diadach OLED).

Dydaktyka w obszarze podstawowej oraz zaawansowanej chemii organicznej, spektroskopii oraz syntezy nowoczesnych mateiałów organicznych.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-57-62

Tamka 12 pokój: 4-111 91-403 Łódź