Instytut Psychologii

Opis zadań

Instytut Psychologii jest jednostką badawczo-dydaktyczną wchodzącą w skład Wydziału Nauk o Wychowaniu.

Kształcimy psychologów w ramach jednolitych studiów magisterskich.

Obecnie nasi studenci maja do wyboru studia stacjonarne i niestacjonarne w trzech specjalnościach:

  1. Psychologia rodziny i bliskich związków
  2. Psychologia zdrowia i kliniczna
  3. Psychologia biznesu i kariery

Dzięki uzyskaniu przez Instytut Certyfikatu Europejskiego EuroPsy studenci otrzymują przygotowanie zawodowe, które pozwala im zaistnieć na europejskim rynku pracy.

Oferujemy również specjalistyczne studia podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu.

Ambitni i głodni nowych doświadczeń studenci mają możliwość włączenia się w aktywność Kół Naukowych – Psychologii Społecznej, Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Studenckiego Biura Karier „Profil”, a zapał i społecznikowskie pasje zawodowe można realizować w Polskim Stowarzyszeniu Studentów i Absolwentów Psychologii.

W skład Instytutu Psychologii wchodzą cztery zakłady:

  • Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii
  • Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną
  • Zakład Psychologii Zdrowia
  • Zakład Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery

Prace badawcze osób związanych z czterema zakładami w Instytucie Psychologii skupiają się na zagadnieniach psychologii emocji i psychologii rodziny, zachowań zdrowotnych i stresu traumatycznego, psychologii prokreacji, psychopatologii, uwarunkowań funkcjonowania człowieka w środowisku pracy oraz decyzji zawodowych.

Wydział nauk o Wychowaniu, w skład którego wchodzi Instytut Psychologii ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie psychologia, a samodzielni pracownicy sprawują opiekę nad doktorantami Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.

Współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowymi na świecie takimi jak Manchester Metropolitan University, University of Sunderland, University of Utrecht, Uniwersytet w Giessen, University of York, czy Vrije Universiteit w Brukseli.

W zespole naukowo-dydaktycznym Instytutu Psychologii pracuje 37 osób. Kadra naukowo-dydaktyczna i studenci wspierani są przez 4-osobowy zespół administracyjny.

Dane kontaktowe

Instytut Psychologii

  • Aleja Rodziny Scheiblerów 2 90-128 Łódź
tel: 42-635-66-59 e-mail: www: http://psychologia.uni.lodz.pl/

Skład osobowy

Lista jednostek