PROFIL PRACOWNIKA: Eleonora Bielawska-Batorowicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Profesor, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Prowadzenie badań naukowych w zakresie psychologii prokreacji i psychologii klinicznej

Zajęcia dydaktyczne: seminaria magisterskie i seminaria doktorskie; wykłady z przedmiotów: Psychologia kliniczna, Etyka zawodu psychologa, Reproductive psychology

BIOGRAM

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Filozoficzno-Historyczny, kierunek studiów: psychologia); stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia (Uniwersytet Łódzki), stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej); tytuł profesora nauk społecznych.

Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu

Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Nauk o Wychowaniu

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds programów wymiany międzynarodowej

Członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Członek Komisji ds etyki badań naukowych

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe obejmują psychologię prokreacji i psychologię kliniczną, a w szczególności: problematykę więzi prenatalnej, depresji poporodowej, niepłodności i jej leczenia, menopauzy i andropauzy

Zainteresowania pozanaukowe: literatura, turystyka górska, narciarstwo, kuchnie świata

OSIĄGNIĘCIA

Wybór do Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023

Nagrody naukowe Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, w tym nagroda I stopnia za monografię "Psychologiczne aspekty menopauzy" (Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2016)

Nagroda I stopnia za najlepszy podręcznik uzyskana za "Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów" (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012)

Wybór do zarządu towarzystwa naukowego The Society for Reproductive and Infant Psychology

KONTAKT I DYŻURY

Aleja Rodziny Scheiblerów 2 (Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii) 90-128 Łódź

Aleja Rodziny Scheiblerów 2 (Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii) 90-128 Łódź

Narutowicza 68 (Sekretariat Rektora UŁ) pokój: 111 90-136 Łódź

Aleja Rodziny Scheiblerów 2 (Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii) pokój: 4.16 90-128 Łódź

Dyżury

czwartek: 14:00-15:30 dyżury w pok. 4.16; al. Rodziny Scheiblerów 2 - w czasie sesji dyżury w formie zdalnej
piątek: 08:30-10:00 dyżury w pok. 4.16; al. Rodziny Scheiblerów 2 - dyżur przeznaczony w szczególności dla doktorantów, w czasie sesji w formie zdalnej