PROFIL PRACOWNIKA: Eleonora Bielawska-Batorowicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Wspieranie i koordynowanie działalności naukowej i dydaktycznej w zakresie psychologii klinicznej.

Koordynacja działań w zakresie programu Erasmus+ i innych programów wymiany międzynarodowej.

Profesor, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Prowadzenie badań naukowych w zakresie psychologii prokreacji i psychologii klinicznej

Zajęcia dydaktyczne: seminaria magisterskie i seminaria doktorskie; wykłady z przedmiotów: Psychologia kliniczna, Etyka zawodu psychologa, Reproductive psychology

BIOGRAM

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Filozoficzno-Historyczny, kierunek studiów: psychologia); stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia (Uniwersytet Łódzki), stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej); tytuł profesora nauk społecznych.

Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu

Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Nauk o Wychowaniu

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds programów wymiany międzynarodowej

Członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Członek Komisji ds etyki badań naukowych

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe obejmują psychologię prokreacji i psychologię kliniczną, a w szczególności: problematykę więzi prenatalnej, depresji poporodowej, niepłodności i jej leczenia, menopauzy i andropauzy

Zainteresowania pozanaukowe: literatura, turystyka górska, narciarstwo, kuchnie świata

OSIĄGNIECIA

Wybór do Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 oraz 2024-2027

Nagrody naukowe Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, w tym nagroda I stopnia za monografię "Psychologiczne aspekty menopauzy" (Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2016)

Nagroda I stopnia za najlepszy podręcznik uzyskana za "Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów" (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012)

Wybór do zarządu towarzystwa naukowego The Society for Reproductive and Infant Psychology

KONTAKT I DYŻURY

Aleja Rodziny Scheiblerów 2 90-128 Łódź

Narutowicza 68 90-136 Łódź

Dyżury

środa: 12:00-14:00 w siedzibie Instytutu Psychologii, Aleja Rodziny Scheiblerów 2, pokój 4.16

Aleja Rodziny Scheiblerów 2 90-128 Łódź

tel: 42-635-66-45

Aleja Rodziny Scheiblerów 2 pokój: 4.16 90-128 Łódź

Dyżury

piątek: 11:30-13:30 Dyżur w semestrze letnim 2023/2024, Instytut Psychologii, pok. 4.16