PROFIL PRACOWNIKA: Mateusz Hauk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Realizacja zajęć dydaktycznych oraz działania w obszarze naukowym.

Prowadzone zajęcia: warsztat trenera biznesu, strategie pracy z grupą, uwarunkowania postaw wobec zmian organizacyjnych, patologiczne relacje w miejscu pracy, doradztwo zawodowe i rozwój kariery.

Dodatkowe funkcje: opiekun praktyk zawodowych na specjalności psychologia biznesu i doradztwa kariery, koordynator z ramienia Instytutu Psychologii ds. współpracy z otoczeniem społeczno-kulturalnym i pracodawcami.

BIOGRAM

Trener od 2005 roku. Bogate doświadczenie w zakresie wspierania liderów i menedżerów na różnych poziomach organizacyjnych. Bogate doświadczenie w zakresie wspierania i rozwoju zespołów działających w oparciu o zwinne podejście (agile). Certyfikowany Scrum Master (PSM 1).

Specjalizuje się w rozwoju umiejętności szefowskich i menedżerskich, budowaniu i usprawnianiu pracy zespołów, zarządzaniu emocjami w pracy menedżera, pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i wdrażaniu zmian, facylitacji i moderacji, działaniach ukierunkowanych na poprawę relacji w miejscu pracy (zarówno w otoczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym organizacji) przy równoczesnym zwiększaniu efektywności.

ZAINTERESOWANIA

W obszarze naukowym i praktycznym szczególnie interesuję się następującymi zagadnieniami:

  • szkolenia i warsztaty, w tym trening biznesowy
  • nowe technologie a rozwijanie pracowników
  • relacje w miejscu pracy
  • zmiany na rynku biznesowym i wdrażanie zmian
  • zadowolenie z pracy
  • motywacja w pracy
  • zaangażowanie w pracę

OSIĄGNIĘCIA

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowa stopnia pierwszego za książkę „Społeczne, psychologiczne i zdrowotne skutki pracoholizmu”.

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

czwartek: 08:00-10:00