Pracownia Genetyki Medycznej

Opis zadań

Pracownia Genetyki Medycznej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego kierowana jest przez Prof. Tomasza Śliwińskiego. Pracowania prowadzi badania naukowe nad molekularnymi i genetycznymi aspektami chorób neurodegeneracyjnych, psychiatrycznych oraz chorób nowotworowych. Wykorzystuje szereg technik biologii molekularnej (izolacja DNA, RNA, amplifikacja, PCR, RT-PCR, HRM, genotypowanie, analiza ekspresji genów) uzupełnionych o analizy funkcjonalne. Głównym celem działalności Pracowni jest identyfikacja uszkodzeń/zmian w obrębie genomu i epigenomu przyczyniających się do rozwoju wymienionych powyżej chorób człowieka. Badania w Pracowni prowadzone są w ścisłej współpracy z renomowanymi ośrodkami w kraju i za granicą (prof. Tomasz Skorski, Temple University, Filadelfia, USA). Obecnie w Pracowni Genetyki Medycznej realizowane są następujące projekty: „Polimeraza DNA θ jako nowy cel w spersonalizowanej terapii przeciwnowotworowej ” - projekt finansowany przez NCN, kierownik prof. dr hab. Tomasz Śliwiński (grant NCN OPUS, nr 2020/37/B/NZ7/00422, okres realizacji: 2021-2024) oraz „Wzajemne oddziaływanie pomiędzy neuroplastycznością, neurozapaleniem, a szlakami chemokin CC/CXC w depresji - projekt finansowany przez NCN, kierownik prof. dr hab. Tomasz Śliwiński, (grant OPUS, nr 2021/41/B/NZ7/01874, okres realizacji: 2022-2025).

Dane kontaktowe

Pracownia Genetyki Medycznej

Skład osobowy