Sekcja Informatyki

Opis zadań

Sekcja Informatyki została powołana do koordynacji, zarządzania
informatyczną infrastrukturą Wydziału w tym: lokalną siecią
komputerową, laboratoriami komputerowymi.
Jednostka zajmuje się informatycznym wsparciem
technicznym wszystkich jednostek naszego Wydziału. Do
podstawowych zadań Sekcji Informatyki należy zapewnienie
bezpiecznego dostępu do sieci Internet oraz Kompleksowego
Systemu Informacyjnego UŁ w tym Microsoft Ofiice 365
oraz Portalu Pracowniczego.
Sekcja Informatyki administruje laboratoriami komputerowymi znajdującymi się
w budynkach T, E i F. Do jej zadań należy bieżąca obsługa
komputerów, instalacja nowego oprogramowania, aktualizacja
i rekonfiguracja obecnego oprogramowania. Do zadań Sekcji
prócz doradzania oraz opiniowania zakupów należy również wsparcie
techniczne wszystkich pracowników naszego Wydziału.

Dane kontaktowe

Sekcja Informatyki

Skład osobowy