Zakład Antropologii Kulturowej

Opis zadań

Zakład prowadzi badania antropologiczne oraz z pogranicza innych nauk, które interesują się człowiekiem i jego symbolami. Ich przedmiotem są fenomeny kultury współczesnej oraz takie, które miały miejsce w przeszłości i wpływają na kształt teraźniejszości.

Badamy

  • przejawy struktur mitycznych, myślenia magicznego i potocznego w różnych sferach kultury tradycyjnej i współczesnej, rozwijając takie subdyscypliny antropologii kulturowej, jak: antropologia literatury, sztuki (np. awangardy), filmu
  • przejawy posthumanizmu i transhumanizmu w kulturze współczesnej, technoestetykę, sztukę antropotechniczną, bioart, sztukę elektroniczną, cyberprzestrzeń, rzeczywistość wirtualną (VR), sztuczną inteligencję (AI) i kulturowe kody technologii cyfrowych
  • pluralizm medyczny, etnomedycynę, sektor popularny w medycynie (m.in. wiedzę potoczną transplantacji komórek, tkanek i narządów), illness narratives osób, które doświadczają wykluczenia społecznego z racji swojej choroby (np. jąkania)
  • oddolne ruchy miejskie, alternatywne wspólnoty
  • inkluzję społeczną i innowacje społeczne
  • potoczną pamięć (autobiograficzną i zbiorową) PRL-u i stanu wojennego (1981-1983)
  • dysonans dziedzictwa jako fenomen kulturowy (np. w kontekście osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi)
  • trudne dziedzictwo w Polsce centralnej i poniemieckość jako kategorię kulturową, która kształtowała i kształtuje doświadczenie kilku pokoleń Polaków i innych grup narodowych i etnicznych w kontekście migracji
  • historię Żydów polskich, XIX- i XX-wieczną historię społeczno-gospodarczą Polski

Dane kontaktowe

Zakład Antropologii Kulturowej

  • Williama H. Lindleya 3 90-136 Łódź
tel: 42-635-61-50

Skład osobowy