PROFIL PRACOWNIKA: Marcin Kępiński

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Nauczyciel akademicki na kierunkach: etnologia i antropologia kulturowa, archeologia, okcydentalistyka, socjologia

Autor monografii naukowych i artykułów za zakresu antropologii pamięci i antropologii literatury i filmu

Członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ

Członek Komisji Rekrutacyjnej SDNH UŁ

Członek Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

Członek Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych

Członek Komisji Stypendialnej

Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami

Członek Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim

Promotor i recenzent dysertacji doktorskich

Promotor i recenzent prac magisterskich i licencjackich

Recenzent "Zeszytów Wiejskich" oraz monografii pokonferencyjnych i tematycznych

OSIĄGNIECIA

Monografie

Gombrowicza gry z kulturą mit, symbol, historia, tradycja, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2006

Podróż w ciemności. Kulturowe obrazy wojny, Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2012

Pomiędzy pamięcią autobiograficzną a zbiorową. Polska Ludowa i stan wojenny w narracjach łódzkich nauczycieli, Łódź , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016

Transcendentne kino Darrena Aronofsky'ego : film, sacrum i mit, 2023, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 214 s., ISBN 978-83-8331-098-5. DOI:10.18778/8331-098-5

Artykuły

<h7>M. Kępiński, The wall of silence surrounding literature and remembrance: Varlam Shalamov’s “Artificial Limbs”, Etc. as a metaphor of the soviet empire,</h7> "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica", 2020, vol. 57, nr 2, s.7-25. DOI:10.18778/1505-9057.57.01

<h7>M. Kępiński, American war movies. David Ayer's Fury as mythologisation of war and soldiers</h7>, "Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Sociologica", 2020, nr 73, s.21-36. DOI:10.18778/0208-600X.73.02

M. Kępiński, Odrażający, brudni i źli Ettorego Scoli jako groteskowa dystopia Wiecznego Miasta, W: Retro sentyment, retro moda, retro nadzieje / Czapiga-Klag Małgorzata, Rydlewski Michał (red.), Colloquia Anthropologica et Communicativa, 2020, vol. 13, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, s.77-89, ISBN 978-83-229-3697-9

M. Kępiński, Przemoc, peryferie i dzikość natury. Obraz wsi w 'Malowanym ptaku' Jerzego Kosińskiego, Zeszyty Wiejskie, 2021, vol. 27, s.155-179. DOI:10.18778/1506-6541.27.07

M. Kępiński, Rodzinna wieś – nostalgiczne źródło malarskich inspiracji Mariana Kępińskiego, Zeszyty Wiejskie, 2022, vol. 28, nr 2, s.71-100. DOI:10.18778/1506-6541.28.14

M. Kępiński, Bigger, Stronger, Faster, czyli amerykański sen nie jest dla każdego, a sport to jedno wielkie oszustwo, Kultura i Społeczeństwo, 2017, nr 2

M. Kępiński, Kulturowe obrazy śmierci w literaturze autobiograficznej okresu drugiej wojny światowej na wybranych przykładach, W: Motyw śmierci w dziełach kultury – ujęcie literaturoznawcze i kulturoznawcze. Tom 2 / Pomajda Paulina, Jędrzejewska Joanna (red.), 2022, Lublin, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., s.7-27, ISBN 978-83-67104-21-0

M. Kępiński, Motyw inicjacyjnej wędrówki w „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, W: Filozoficzno-kulturowe aspekty nauk humanistycznych / Chodźko Ewelina, Pomajda Paulina (red.), 2022, Lublin, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., s.105-124, ISBN 978-83-67104-31-9


http://dx.doi.org/10.18778/1506-6541.27.07

KONTAKT I DYŻURY

Williama H. Lindleya 3 90-136 Łódź

Williama H. Lindleya 3 90-136 Łódź