Katedra Geometrii

Opis zadań

Działalność naukowa Katedry skupia się na badaniach geometrii i dynamiki foliacji, związanych z nimi grup i pseudogrup holonomii, geometrycznej teorii grup, geometrii konforemnej rozmaitości riemannowskich oraz różnych uogólnień pojęcia rozmaitości (przestrzenie różniczkowe itp.). W zakresie dynamiki foliacji, grup i pseudogrup badania koncentrują się wokół pojęć entropii i wzrostów różnych typów. W zakresie geometrii konforemnej badania dotyczą głównie zależnych od niezmienników geometrycznych (np. typu krzywizny) oszacowań stopni quasi-konformności deformacji rozmaitości riemannowskich.

Dane kontaktowe

Katedra Geometrii

  • Stefana Banacha 22 pokój: A 226 90-238 Łódź
tel: 42-635-58-81 e-mail: www: https://www.math.uni.lodz.pl/katedra-geometrii/

Skład osobowy