PROFIL PRACOWNIKA: Marek Badura

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ


Nauczyciel akademicki na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ.
Pracownik dydaktyczny, prowadzi zajęcia z przedmiotów: grafika komputerowa, projektowanie grafiki użytkowej, grafika 2D, grafika 3D, grafika i multimedia, geometria w grafice komputerowej, statystyka opisowa. Jest opiekunem prac licencjackich i magisterskich o tematyce: projektowanie aplikacji multimedialnych, projektowanie gier komputerowych, animacja komputerowa, algorytmy i struktury danych w grafice komputerowej i geometrii obliczeniowej, projektowanie i implementacja internetowych i mobilnych aplikacji bazodanowych, zagadnienia algorytmiczne i programistyczne.

BIOGRAM

Marek Wojciech Badura - absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk matematycznych (2002). Od 2010 r. pracuje na stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

ZAINTERESOWANIA

Obszary zainteresowań: grafika komputerowa (2D i 3D), algorytmy i programowanie, projektowanie aplikacji internetowych, projektowanie gier wideo, geometria, geometria różniczkowa, geometria obliczeniowa, dydaktyka matematyki i informatyki.

KONTAKT I DYŻURY

nr telefonu do pokoju A221 na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ: 42-635-58-95

Stefana Banacha 22 pokój: A221 90-238 Łódź

Dyżury

środa: 10:00-11:30 WMiI UŁ p. A221 lub przez MS Teams