PROFIL PRACOWNIKA: Barbara Adamiak-Kuśmierek

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Kierowanie Biblioteką Wydziałową: planowanie i organizowanie prac bibliotecznych, współpraca z Dziekanem i pracownikami Wydziału w sprawach bibliotecznych

2. Rola Importera PBN

3. Wprowadzanie publikacji pracowników naukowych WES UŁ do bazy uczelnianej Expertus

4. Dyżury w Udostępnianiu

5. Współpraca z Biblioteką Główną

KONTAKT I DYŻURY

Rewolucji 1905 r. 37/39 90-214 Łódź