Zakład Współczesnego Języka Polskiego

Opis zadań


Pracownicy Zakładu Współczesnego Języka Polskiego prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunku filologia polska m.in. z następujących przedmiotów:

 • wiedza o współczesnym języku polskim,
 • kultura języka polskiego,
 • pragmatyka językowa,
 • aksjologia lingwistyczna,
 • współczesne analizy dyskursu,
 • opracowanie językowe tekstów naukowych.

Ponadto prowadzą seminaria licencjackie i magisterskie m.in. na kierunkach logopedia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

W ofercie zajęć prowadzanych przez ZWJP są dwie specjalizacje proponowane studentom polonistyki:

 • na studiach I stopnia jest to komunikowanie publiczne,
 • na studiach II stopnia - komunikacja internetowa.

Pracownicy ZWJP prowadzą również regularnie zajęcia z zakresu poprawności językowej na kierunkach neofilologicznych oraz na innych wydziałach UŁ, m.in. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, na Wydziale Chemii, na Wydziale Matematyki i Informatyki, na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej.


Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu dotyczą przede wszystkim współczesnej polszczyzny. Badania prowadzone są w ramach różnych nurtów, perspektyw i metodologii lingwistycznych, m.in.

 • lingwistyki tekstu i dyskursu,
 • genologii lingwistycznej,
 • pragmalingwistyki,
 • lingwistyki mediów,
 • aksjologii lingwistycznej,
 • onomastyki,
 • stylistyki,
 • semantyki,
 • kultury języka polskiego,
 • słowotwórstwa, składni i leksyki współczesnego języka polskiego.


Dane kontaktowe

Zakład Współczesnego Języka Polskiego

 • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
e-mail: www: http://filolog.uni.lodz.pl/kwjp/

Skład osobowy