PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Burska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego

BIOGRAM

Jestem absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyłam dwie specjalizacje: edytorstwo i pragmalingwistykę. W 2014 r. uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. „Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie. Struktura – semantyka – pragmatyka”, przygotowanej pod kierunkiem prof. UŁ dr hab. Barbary Kudry. W 2014 r. otrzymałam nagrodę naukową Fundacji UŁ za szczególne osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013 w obszarze nauk humanistycznych w grupie uczestników studiów doktoranckich UŁ.

Chętnie angażuję się w działalność organizacyjną (konferencje, dni otwarte, dyktanda) i popularyzatorską (warsztaty dla uczniów, festiwale nauki). Jestem sekretarzem Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i redaktorem-koordynatorem „Biuletynu Polonistycznego”. Pełnię funkcję opiekuna Koła Naukowego Językoznawców. Udzielam odpowiedzi na pytania w internetowej Poradni Językowej UŁ

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół języka współczesnych mediów i reklamy, słownictwa sportowego, aksjologii oraz kreatywności leksykalnej, a ostatnio również onomastyki. Bliskie są mi także zagadnienia kultury języka.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-52-50

Pomorska 171/173 (Zakład Współczesnego Języka Polskiego) pokój: 3.80: dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, prof. UŁ - kierownik Zakładu; dr Katarzyna Burska; 3.81: dr hab. Katarzyna Jachimowska, dr Bartłomiej Cieśla; 3.79: dr Elwira Olejniczak, dr Anna Sokół-Klein, dr Katarzyna Sitkowska, mgr Beata Kacperska, mgr Aleksandra Kujawiak; 3.78: dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. UŁ; dr hab. Beata Burska-Ratajczyk; dr Izabela Różycka 90-236 Łódź

Dyżury

wtorek: 10:30-11:30 s. 3.80