Pracownia Spektroskopii Molekularnej

Opis zadań

Pracownia Spektroskopii Molekularnej została powołana do istnienia 1 października 2008 roku. Do zadań Pracowni należy prowadzenie działalności usługowej dla pracowników, studentów i doktorantów Wydziału oraz prowadzenie własnej działalności badawczej. Ponadto Pracownia świadczy usługi na użytkowników zewnętrznych. Pracownicy Pracowni biorą także czynny udział w procesie dydaktycznym, uczestnicząc w prowadzeniu zajęć ze spektroskopii dla studentów II stopnia.

Na wyposażeniu PSM znajdują się:

• Spektrometr NMR 600 MHz Bruker Avance III z dwiema sondami (dwukanałową i trójkanałową)

• Spektrometr NMR 200 MHz Varian Gemini 2000 z sondą dwukanałową

• Spektrometr IR Thermo Nicolet Nexus FT-IR

• Spektrometr Mas Varian 500-MS LC Ion Trap

• Spektrofotometr UV-VIS PerkinElmer

• Spektrofluorymetr PerkinElmer LS 55

• Spektropolarymetr Polarimeter 241 MC firmy Perkin-Elmer

Dane kontaktowe

Pracownia Spektroskopii Molekularnej

  • Tamka 12 91-403 Łódź
tel: 42-665-53-29 e-mail: www: www.chemia.uni.lodz.pl/psm

Skład osobowy