Zakład Językoznawstwa Romańskiego

Opis zadań

Główne kierunki badawcze

Zakład Językoznawstwa Romańskiego IR UŁ prowadzi badania naukowe w zakresie językoznawstwa francuskiego oraz porównawczego. Pracownicy Zakładu zajmują się w szczególności następującymi problemami:

leksykologia, neologia, innowacje leksykalne, zapożyczenia, analiza wielkich korpusów prasowych i literackich

semantyka, semantyka leksykalna

badania nad metaforą

socjolingwistyka (języki wspólnot społeczno-kulturowych)

niestandardowe odmiany języka (język potoczny, żargon, argot)

problemy tłumaczenia niestandardowych odmian języka

pragmatyka językoznawcza (język mediów, Internetu, polityki, reklamy)

perswazyjność, wartościowanie, apelowanie do emocji, wyrażanie emocji

komizm językowy

teoria retoryczna tekstów argumentatywnych

stylistyka

kognitywne teorie językoznawcze

paremiologia i frazeologia (kontrastywne badania francusko-polskie)

argumentacyjna analiza dyskursu, dyskurs nowych mediów (2.0), polifonia dyskursywna

językoznawstwo praksematyczne, stereotypie dyskursywne

tabu językowe, eufemizacja, dysfemizacja

języki i terminologie specjalistyczne, odmiany funkcjonalne języków specjalistycznych

przekład specjalistyczny

semantyka i pragmatyka onimiczna, nazwy własne w dyskursie

onomastyka handlowa

składnia i morfologia gramatyczna w przekładzie literackim


Projekty naukowe : prowadzenie i/lub współudział

1. 2019-2021: Recent Borrowings in Contemporary French and Polish. A corpus-Based Digital Study, finansowany przez NAWA, w ramach polsko-francuskiego programu partnerstwa POLONIUM. (Partnerzy: Université Paris 13, Université Paris Diderot).

2. 2015-2020: Memory, Identity, Integration to identify Analysis Models In Media Communication. (Partnerzy: Uniwersità degli Studi di Palermo, Università Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat (Bonn), Ca’ Foscari (Venezia), Hassan II-Aïn Chock (Casablanca), Complutense (Madrid), Lleida, Minho, Porto, Tor Vergata (Roma), Sevilla, Petro Mohyla Black Sea National University (Ucraina), Université de Pau et des Pays de L’Adour (Francia), Universidad de La Habana).

3. 2018-2020: El eufemismo en la prensa francófona actual y su dimensión polifónica. Perspectivas dialógicas, finansowany przez Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Hiszpania. (Partnerzy: Universidad de Santiago de Compostela, Université de Metz, Université de Berne, Università degli Studi di Torino).

4. 2019: Diritti fondamentali e valori fondanti dell’Europa, projekt grantowy Mobility Direct. (Partnerzy: Universitá di Firenze, Université Aristote de Thessalonique).

5. 2018: Essere Europa, Essere in Europa, projet grantowy Mobility Direct. (Partnerzy: Universitá di Firenze, Université Aristote de Thessalonique).

6. 2015-2017: Emprunts néologiques et création d’équivalents autochtones, PICS, finansowany przez CNRS. (Partnerzy: Université Paris 13, Uniwersytet Jagielloński).

7. 2014-2016: La eufemización del discurso y sus fronteras en la prensa francófona actual, finansowany przez Ministerio de Economía y Competitividad, Hiszpania. (Partnerzy: Universidad de Santiago de Compostela, Université Paris 13, Université de Berne).

8. 2007-2008: Analyse contrastive du discours médiatique en français, anglais, polonais et bulgare. ECO-NET, finansowany przez Ministère des Affaires Étrangères et Européennes, Francja. (Partnerzy: Université Paris Diderot, Uniwersytet Gdański, Université Saint-Clément-d'Ohrid de Sofia).

9. 2004-2006: Registres, normes, stéréotypes et représentations dans les manuels de la langue en Europe et au Maghreb, finansowany przez Laboratoire DYNALANG. (Partnerzy: Université Paris Descartes).

10. 2005-2020: Argotologie et autres variantes non standard de la langue (Partnerzy: uniwersytety z Polski, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Czech, Rumunii, Bułgarii, Rosji, Słowenii, Węgier, Cypru).


Współpraca międzynarodowa

Zakład Językoznawstwa Romańskiego IR UŁ prowadzi współpracę z nastepującymi ośrodkami uniwersyteckimi:

− Uniwersité Paris Descartes (konferencje naukowe, wspólne publikacje, doktoraty w systemie cotutelle, udział w sieci badawczej AEERAF (Association Européenne d’Études et de Recherches Argotologiques Francophones);

− Uniwersité Paris 13 (projekty naukowe, EMPNEO dotyczącym rozprzestrzeniania się zapożyczeń w różnych językach, doktoraty w systemie cotutelle);

− Uniwersidad de Santiago de Compostela (projekty naukowe, konferencje, wspólne publikacje);

− Uniwersidad de Alicante (projekty naukowe, konferencje, wspólne publikacje, wymiana pracowników);

− Università degli Studi di Palermo (projekty naukowe, konferencje, wspólne publikacje, wymiana pracowników);

− Università degli Studi di Firenze (projekty naukowe, wymiana pracowników);

− Université du Québec à Montréal (UQAM) (Kanada) oraz Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) (projekty naukowe, udział w sieci badawczej Réseau des observateurs-chercheurs sur la propagande et son étalement (ROPE)..

- Uniwersytet Karola w Pradze (projekty naukowe, konferencje, wspólne publikacje, wymiana pracowników).


Publikacje zbiorowe Zakładu Językoznawstwa Romańskiego po roku 2000

-monografie wieloautorskie

L’emprunt en question(s) (red. Kacprzak A., Mudrochová R., Sablayrolles J.-F.), Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2019.

Emprunts néologiques et équivalents autochtones : études interlangues (red. Jacquet-Pfau C., Napieralski A., Sablayrolles J.-F.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.

Emprunts néologiques et équivalents autochtones en français, en polonais et en tchèque, (red. Kacprzak A., Sablayrolles J.-F., Hildenbrand Z.), Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2016.

Fonctions identitaires en situations diglossiques : argots – dialectes – patois (red. Kacprzak A. & Goudaillier J-P.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

Jean-Pierre Goudaillier, 25 ans d’écrits lexicographiques et argotologiques (red. Napieralski A.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

Pluralité des cultures: chances ou menaces. Point de vue linguistique et didactique (red. Kacprzak A., Konowska A., Gajos M.), Łask, Wydawnictwo LEKSEM, 2012.

L’état des recherches et les tendances du développement de la parémiologie et de la phraséologie romanes (red. Lipińska M.),Łask, Wydawnictwo LEKSEM, 2011.

Aspects interculturels de la communication (red. Kacprzak A.), Warszawa, Instytut Lingwistyki Stosowanej, 2009.

Points communs: linguistique, traductologie, glottodidactique (red. Kacprzak A.), Wydawnictwo BIBLIOTEKA, Łódź, 2002.


-numery czasopism

Estudios Romanicos (red. Kacprzak A., Konowska A., Planelles Ibanez M.), Universidad de Murcia, 2022, vol. 31.

Philologica 4, Acta Universitatis Carolinae (red. Kacprzak A., Mudrochová, R., Cartier E.), Charles University, Praga, Karolinum Press, 2021.

Folia Litteraria Romanica, Boire et boisson. Comment parle-t-on des boissons et de l’action de boire en terme académiques, littéraires et populaires / argotiques (red. Napieralski A.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,2019, no14.

Folia Litteraria Romanica, Nouveaux tabous linguistiques (red. Konowska A. & Bobińska A.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017, n°12.

Folia Litteraria Romanica, Pratiques langagières périphériques (red. Woch A.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, no 10.


Konferencje naukowe Zakładu

Colloque international Emprunts néologiques en français, en polonais et en tchèque contemporains. Études de cas, méthodologies et approches théoriques, Paris, 9-10 12. 2021, współorganizacja ze Stacją PAN w Paryżu i Université Sorbonne Paris Nord.

XIIIe Colloque international d’Argotologie, Amour et aimer. Quelles sont les façons de parler de l’amour et d’aimer compte tenu des variations de la langue, Paryż, współorganizacja ze Stacją PAN w Paryżu i Université Paris Descartes, 4-6.11.2019.

XIIe Colloque international d’Argotologie, Boire et boissons : Comment parle-t-on de l’action de boire et des boissons en termes standard, litteraires et populaires / argotiques, Łódź, 05-07.06.2018.

Journées d’étude EmpNeo, Paryż, współorganizacja ze Stacją PAN w Paryżu oraz Laboratoire HTL Paris Diderot, 4-5.12.2017.

Colloque international Emprunts néologiques et équivalents autochtones. Mesure de leurs circulations respectives, Łódź, 10-12.10.2016.

Colloque international Nouveaux Tabous linguistiques, Łódź, 5-7.05.2016.

VIIe Colloque international d’Argotologie Fonctions identitaires en situations diglossiques : argots – dialectes – patois, Łódź, 25-27.11.2013.

Colloque international Pluralité des cultures : chances ou menaces ?, Warszawa, 13-15.10.2011, współpraca z ILS UW.

Ier Colloque International de Phraséologie et de Parémiologie Romanes, L’état des recherches et les tendances du développement, Łódź, 2-4.12.2010.

III Colloque d’Argotologie Standard et périphéries de la langue, Łódź, 13-15.11.2008.

Conférence Internationale Points communs : linguistique, glottodidactique, terminologie, Łódź, 17-20. 05.2002.

Dane kontaktowe

Zakład Językoznawstwa Romańskiego

Skład osobowy