Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Opis zadań

Profil badawczy

Złożoność nieruchomości jako obiektu prawnego, ekonomicznego i technicznego, powoduje, że wiedza z tego zakresu ma charakter interdyscyplinarny. Od co najmniej 50 lat wyróżnia się ekonomikę nieruchomości (real estate economics), która zajęła się integracją technicznych, prawnych i ekonomicznych wymiarów nieruchomości.Rynek nieruchomości jako część gospodarki wywiera na nią znaczny wpływ poprzez udział w tworzeniu produktu krajowego brutto (PKB), udział rynku nieruchomości w zasobie fizycznych konstrukcji, udział w opłatach i podatkach lokalnych, udział w absorpcji siły roboczej, kanał zadłużenia hipotecznego. W gospodarce rynkowej występuje zapotrzebowanie nie tylko na konkretne usługi rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, ale także na szeroko rozumiane doradztwo inwestycyjne.

Pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości działają na wielu polach, prowadząc badania w zakresie m.in.: funkcjonowania rynków nieruchomości w Polsce i na świecie, specyfiki i rozwoju rynków mieszkaniowych, aktywności uczestników rynku nieruchomości (np. spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów), rozwoju instrumentów finansowania inwestycji na rynku nieruchomości, przemian przestrzeni miejskiej w związku z kryzysem klimatycznym, rewitalizacji i gentryfikacji, wyceny nieruchomości, partnerstwa publiczno-prywatnego.

Współpraca z European Council of Real Estate Professionals - CEPI z siedzibą w Brukseli dotycząca przygotowania wspólnych w Unii programów nauczania w zakresie pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami zaowocowała uzyskaniem certyfikatu EUREDUC. Umożliwia to wymianę studentów oraz daje pewne przywileje absolwentom zamierzającym podjąć pracę w Unii Europejskiej na rynku nieruchomości.

Najważniejsze projekty

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauk, nr UMO-2016/21/B/HS4/00750

Ewa Kucharska-Stasiak, Ewa Kusideł, Magdalena Załęczna, Konrad Żelazowski
Convergence processes in the European housing markets. International and regional perspective


Dane kontaktowe

Katedra Inwestycji i Nieruchomości

  • POW 3/5 90-255 Łódź
tel: 42-635-51-90 e-mail:

Skład osobowy