PROFIL PRACOWNIKA: Magdalena Załęczna

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

organizuję pracę Katedry Inwestycji i Nieruchomości, dbam o jakość kształcenia na kierunku Inwestycje i NIeruchomości, staram się stymulować rozwój naukowy pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości

BIOGRAM

Jestem prawnikiem i ekonomistą, Tytuł magista prawa i administracji uzyskałam w 1995 r. w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego UŁ, tytuł doktora nauk ekonomicznych w 2000 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, a doktora habilitowanego w 2012 r. także na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Od 1996 r. pracuję w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości UŁ.

Specjalizuję się w uwarunkowaniach rozwoju i funkcjonowania rynku nieruchomości.

ZAINTERESOWANIA

Interesuje mnie wielowymiarowość rynku nieruchomości, jego uwarunkowania instytucjonalne, mieszkalnictwo, partnerstwo publiczno-prywatne oraz zagadnienia związane z konfliktami przestrzennymi i partycypacją społeczną w procesach planowania przestrzennego.

OSIĄGNIĘCIA

Brałam udział w międzynarodowych projektach badawczych: „EMU and EU accession countries” (finansowany przez Komisję Europejską), “Methodology for local and regional real estate markets analyses and possible application of results” (finansowany przez Komisję Europejską w ramach Marie Curie Actions), “EU single market regulations and legislation of public private partnership (PPP) in urban development projects in <st1:place><st1:country-region>Poland</st1:country-region></st1:place>” (finansowany przez Ernst &Young), byłam ekspertem w projekcie COST TUD TU0602 Land Management for Urban Dynamics i Planning and Sustainable Urban Land Use. Obecnie jestem uczestnikiem projektu COST MCMH CA18137 European Middle Class Mass Housing. Brałam także udział w krajowych projektach badawczych m.in.: Bariery ekonomiczno-pawne funkcjonowania i rozwoju rynku nieruchomości w Polsce; Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości; Procesy konwergencji na europejskich rynkach mieszkaniowych. Ujęcie międzynarodowe i regionalne.

KONTAKT I DYŻURY

POW 3/5 (kierownik jednostki) pokój: B 205 90-255 Łódź

telefon do sekretariatu Katedry Inwestycji i Nieruchomości: 42-635-51-90

POW 3/5 (kierownik jednostki) pokój: B 205 90-255 Łódź

Dyżury

piątek: 11:30-13:00