Instytut Statystyki i Demografii

Opis zadań


PROFIL BADAWCZY


W dotychczasowej historii jednostki kierowali nią: prof. Edward Rosset, członek rzeczywisty PAN, nestor polskiej demografii (kierował Katedrą Statystyki a następnie Statystyki i Demografii UŁ), prof. Władysław Welfe, twórca łódzkiej szkoły ekonometrii (kierował Instytutem Ekonometrii i Statystyki UŁ) oraz prof. Czesław Domański, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego, twórca łódzkiej szkoły statystyki nieparametrycznej.

W skład Instytutu wchodzą trzy katedry, realizujące zadania badawcze w zakresie rozwoju metod statystycznych ich zastosowań w badaniach społeczno-ekonomicznych oraz w zakresie badań ludnościowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki starości i ludzi starszych.

 • Katedra Metod Statystycznych, Kierownik: dr hab. Alina Jędrzejczak, prof. UŁ KMS
 • Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej, Kierownik: dr hab. Maria Grzelak, prof. UŁ KSES
 • Katedra Demografii, Kierownik: dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ KD


DYDAKTYKA


 • Kierunki studiów

Instytut opiekuje się kierunkami studiów: Informatyka i Ekonometria (II stopień) oraz Ekonometria i Analityka Danych EKAD ( I stopień), wspólnie z Instytutem Ekonometrii

 • Zajęcia

Prowadzimy zajęcia z obszaru matematyki, statystyki i demografii na rożnych wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego: Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, Wydziale Filologicznym, Wydziale Nauk o Wychowaniu, Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych i na Wydziale Zarządzania.

Na studiach I i II stopnia prowadzone są zajęcia certyfikowane przez Predictive Solutions w zakresie zastosowań oprogramowania IBM SPSS Statistics w analizie statystycznej. Istotny obszar działalności dydaktycznej stanowi również prowadzenie warsztatów analitycznych dla pracowników naukowych i doktorantów UŁ oraz innych krajowych jednostek naukowych (m.in. w ramach Warsztatów Analitycznych organizowanych przez Predictive Solutions lub pod jego patronatem).

 • Program EMOS

Celem programu EMOS jest kształcenie na uczelniach wyższych znajdujących się w krajach członkowskich i kandydujących do Unii Europejskiej oraz w obrębie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, wysokiej klasy specjalistów w zakresie lokalnej i europejskiej Statystyki Publicznej, ale też do zarządzania w warunkach dynamicznie zmieniających się możliwości informacyjnych i technik informatycznych.

W 2018 roku, Instytut Statystyki i Demografii UŁ odpowiedział na zaproszenie opublikowane przez Eurostat do składania wniosków o przystąpienie do programu European Master in Official Statistics (EMOS) i złożył do rozpatrzenia kandydaturę programu specjalności Analityka gospodarcza na kierunku Informatyka i Ekonometria. W lutym 2019 roku, po pozytywnej rekomendacji Rady EMOS, Komitet Europejskiego Systemu Statystycznego (ESSC) przyznał Uniwersytetowi Łódzkiemu certyfikat EMOS.

W 2023 roku Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego przedłużył ważność certyfikatu EMOS. Certyfikat dla studiów magisterskich kierunku Ekonometria i Analityka Danych ważny jest do końca semestru letniego 2028 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu EMOS dostępne są na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/emos_en oraz na stronie GUS https://emos.stat.gov.pl/


 • Konferencja Dydaktyczna

Instytut Statystyki i Demografii wraz z Instytutem Ekonometrii UŁ organizują co roku ogólnopolską Konferencję Dydaktyczną. Ostatnia XXVIII edycja pod hasłem „Nauczanie statystyki i ekonometrii w dobie Data Science” miała miejsce w 2019 r.. http://kd.uni.lodz.pl/

 • Popularyzacja statystyki i demografii

Instytut Statystyki i Demografii jest współorganizatorem i patronem konkursów i olimpiad dla dzieci i młodzieży, o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim:

 1. "Statystyka wokół nas" ( z Urzędem Statystycznym w Łodzi),
 2. "Statystyka w karierze" (z Łódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi oraz Urzędem Statystycznym w Łodzi),
 3. "Olimpiada Statystyczna" (z Głównym Urzędem Statystycznym i Urzędem Statystycznym w Łodzi).

 • Projekty dydaktyczne

Jednostki Instytutu uczestniczyły lub uczestniczą w wielu projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym:

 1. współpraca z uczelnią partnerską w Chinach Zhengzhou University, nauczyciele akademiccy z naszego Instytutu wyjeżdżali do prowincji Henan w celu prowadzenia wykładów dla kierunku Economics w International College of Zhengzhou University,
 2. Empowering VET Teachers – Innovative & Enhanced CPD for Newly Qualified VETTeachers Working with Migrant Students, 2018-1-PL01-KA202-050618, Erasmus+(kierownik partnerstwa międzynarodowego), 2018-2020,
 3. Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia, projekt z komponentem dydaktycznym, NCBiR, 2019-2020,
 4. #empl-oi – European Mobility Placements for Open Innovation, ERASMUS+, 2015-2018,
 5. Analityka gospodarcza – studia z przyszłością, projekt edukacyjny, UŁ, 2013-2015,
 6. "Akademia ekonomistów- profesjonalistów – program rozwojowy dla ZSP nr 5 w Łodzi"; projekt edukacyjny, PHIN Consulting, PO KL, 2014,
 7. Profesjonalne kadry sektora B+R, projekt edukacyjny, UŁ, 2013-2014.

Dane kontaktowe

Instytut Statystyki i Demografii

 • POW 3/5 90-255 Łódź
tel: 42-635-51-82 e-mail:

Skład osobowy

Lista jednostek