Katedra Demografii

Opis zadań

Katedra Demografii Uniwersytetu Łódzkiego to jednostka zajmująca się badaniami ludnościowymi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki starości i ludzi starszych.

Katedra jest kontynuatorem tradycji badań demograficznych sięgających roku 1946, kiedy prof. Edward Rosset zakładał Katedry Statystyki zarówno na Uniwersytecie Łódzkim, jak i w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Łodzi. Gdy w 1961 roku WSE została włączona do UŁ jako Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, powstała Katedra Demografii i Statystyki, której kontynuatorem, w ramach funkcjonującego od początku lat 70-tych Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, był Zakład Statystyki i Demografii. W 1992 roku z Zakładu wydzieliły się trzy jednostki. Jedną z nich był Zakład Demografii funkcjonujący obecnie pod nazwą Katedry Demografii. Jednostka stanowi część składową Instytutu Statystyki i Demografii UŁ.

W dotychczasowej historii jednostki kierowali nią: prof. Edward Rosset (członek rzeczywisty PAN, nestor polskiej demografii i gerontologii społecznej), doc. Zbigniew Michałkiewicz, prof. Zofia Zarzycka, prof. Jerzy T. Kowaleski.

Pracownicy Katedry koncentrują się w swoich badaniach na następujących zagadnieniach:

  • społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności Polski,
  • regionalne zróżnicowanie procesów ludnościowych we współczesnej Polsce,
  • ruch naturalny w Polsce, zwłaszcza analiza i prognozowanie płodności, umieralności,
  • ruch wędrówkowy we współczesnej Polsce,
  • modelowanie stochastyczne procesów ludnościowych.

Dane kontaktowe

Katedra Demografii

  • Rewolucji 1905r 41/43 90-214 Łódź
tel: 42-635-48-31 e-mail:

Skład osobowy