PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Rossa

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Działalność naukowo-dydaktyczna

2. Działalność organizacyjna, kierowanie katedrą.

BIOGRAM

Życiorys zawodowy:

1991-1997 – asystent w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Demografii UŁ,
1997– uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych,
1997-2006 – adiunkt w Katedrze Metod Statystycznych UŁ,
2002-2003 – staż naukowy w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie,
2006 – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie ekonomii – statystyki,
obecnie – profesor UŁ w Katedrze Demografii.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe:

  • analiza i prognozowanie umieralności,
  • analiza historii zdarzeń,
  • statystyczne metody eksploracji danych (data mining),
  • wielowymiarowa analiza statystyczna.

OSIĄGNIECIA

  • Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych w zakresie analizy historii zdarzeń i wielowymiarowej analizy statystycznej
  • Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN (kadencje 2016 - 2019 oraz 2020 - 2023)
  • Kierownik 5 grantów naukowych przyznanych przez Prezydenta m. Łodzi, MNiSzW, NCN (w latach 2009 - 2020)
  • Prodziekan ds. nauki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (w latach 2012/13 - 2015/16)KONTAKT I DYŻURY

Rewolucji 1905r 41/43 90-214 Łódź

Wskazany jest kontakt zdalny lub za pośrednictwem poczty e-mail: 42-635-48-31

e-mail: agnieszka.rossa@uni.lodz.pl

Rewolucji 1905r 41/43 pokój: A9 90-214 Łódź

Dyżury

piątek: 13:00-14:30