Akademickie Centrum Wsparcia UŁ

Opis zadań

Akademickie Centrum Wsparcia Uniwersytetu Łódzkiego powstało na bazie wieloletnich doświadczeń Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Uzależnień UŁ i kontynuuje jego ideę wyrównywania szans studentów i doktorantów UŁ z niepełnosprawnościami w równym dostępie do edukacji na poziomie wyższym.

Celem naszej działalności jest udzielanie wsparcia tym członkom społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego, którzy z różnych przyczyn go potrzebują, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnoprawnościami i/lub deficytami czy trudnościami w procesie studiowania.

Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie - poznajemy jej specyficzne potrzeby i możliwości psychofizyczne oraz dobieramy odpowiednie rodzaje wsparcia, aby mogła w pełni uczestniczyć w procesie studiowania.

Zakres działań Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ obejmuje przede wszystkim wsparcie w obszarach:

  • wyrównywania szans,
  • rozwiązywania trudności edukacyjnych, wynikających z przyczyn zdrowotnych i/lub adaptacyjnych,
  • higieny zdrowia psychicznego,
  • rozwoju osobistego,
  • profilaktyki i terapii uzależnień,
  • radzenia sobie w kryzysie,
  • uzyskaniu pomocy finansowej w postaci stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.


Dane kontaktowe

Akademickie Centrum Wsparcia UŁ

  • Pomorska 152 91-404 Łódź
tel: 42-665-51-65 e-mail: www: www.acw.uni.lodz.pl

Skład osobowy