PROFIL PRACOWNIKA: Beata Majcher-Materka

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • Prowadzenie indywidualnych psychologicznych konsultacji dla osób ze środowiska akademickiego, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami: studentów, doktorantów i pracowników UŁ.
 • Diagnozowanie potrzeb osób z niepełnosprawnością, trudnościami w zakresie wyboru odpowiedniego rodzaju wsparcia edukacyjnego.
 • Sporządzanie opinii psychologicznych.
 • Przygotowanie oraz prowadzenie warsztatów/szkoleń psychologicznych i psychoedukacyjnych dla społeczności akademickiej UŁ.
 • Interwencja w sytuacjach kryzysowych dla osób ze środowiska akademickiego, studentów, doktorantów i pracowników UŁ.
 • Prowadzenie działań na rzecz zwiększania dostępności studiów wyższych dla osób z niepełnosprawnością, trudnościami oraz specyficznymi potrzebami w zakresie studiowania.
 • Udział w realizacji eventów, szkoleń, konferencji i innych działań z zakresu wspierania osób z niepełnosprawnościami i trudnościami związanymi z procesem studiowania.
 • Udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach i innych działaniach z zakresu wspierania osób z niepełnosprawnościami, trudnościami i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Angażowanie społeczności studentów z niepełnosprawnościami do działań integrujących ich z całym środowiskiem akademickim.
 • Współpraca z Pełnomocnikiem Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych i Pełnomocnikiem Rektora ds. Uzależnień.
 • Współpraca z jednostkami Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie udzielania wsparcia studentom z niepełnosprawnościami, trudnościami i specyficznymi potrzebami związanymi ze studiowaniem, w zakresach obejmujących tok studiów, wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych.
 • Realizacja innych działań związanych z działalnością Akademickiego Centrum Wsparcia.

KONTAKT I DYŻURY