PROFIL PRACOWNIKA: Anna Gutowska-Ciołek

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych w obszarze andragogiki specjalnej i geragogiki specjalnej
 • współpraca w zespołach badawczych
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych przez publikowanie artykułów w publikacjach naukowych
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych
 • udział w radach naukowych

Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych
 • konsultacje ze studentami

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

 • udział w zebraniach Katedry Andragogiki i Gerontologii Społecznej
 • organizowanie konferencji naukowych
 • koordynowanie praktyk pedagogicznych na specjalności "edukacja dorosłych z coachingiem"

 • Koordynowanie prac zespołu Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ, związanych z realizacją zadań jednostki
 • Nadzór nad realizacją działań Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ
 • Koordynowanie działań związanych ze wsparciem społeczności akademickiej UŁ w procesie studiowania
 • Koordynowanie prac związanych z prowadzeniem bazy danych studentów z niepełnosprawnościami
 • Koordynowanie prac związanych z prowadzeniem statystyki i sprawozdawczości w zakresie studentów z niepełnosprawnościami
 • Współpraca z jednostkami UŁ w zakresie realizacji zadań ACW UŁ
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań ACW UŁ
 • Zatwierdzanie opinii psychologicznych na potrzeby studentów i doktorantów UŁ z trudnościami edukacyjnymi
 • Koordynowanie dziłań majacych na celu promocję Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ

KONTAKT I DYŻURY

Narutowicza 68 90-136 Łódź

Narutowicza 68 90-136 Łódź

Dyżury

środa: 12:15-15:30 Dyżur podzielony jest na dwie części: od 12.15 do 13.15 oraz od 14.45 do 15.30. Miejsce: WNoW ul. Pomorska 46/48, budynek B, p.114. Istnieje także możliwość konsultacji zdalnej po wcześniejszym kontakcie mailowym: anna.gutowska@now.uni.lodz.pl