Katedra Socjologii Polityki i Moralności

Opis zadań

Katedra Socjologii Polityki i Moralności powstała na bazie Zakładu Socjologii Zawodu, który został powołany w 1981 roku, a w 1993 został przekształcony w Katedrę. Kierownikiem Zakładu, a potem Katedry, była przez 11 lat prof. Stefania Dzięcielska-Machnikowska, następnie kierownictwo Katedry przejęła prof. Danuta Walczak-Duraj. W 2003 roku, ze względu na zmianę orientacji zainteresowań naukowych pracowników – KSZ została przekształcona w KSPiM. Do obszarów aktywności i zainteresowań teoretyczno-badawczych pracowników zaliczyć można zagadnienia wpisujące się w dwa bloki problemowe: ład aksjonormatywny oraz polityka i polityczność.

W ramach Katedry powołane zostało Obserwatorium polityczne. Badania prowadzone w jego ramach koncentrują się na wzajemnych relacjach pomiędzy organizacjami politycznymi (politycy i inni aktorzy polityczni, którzy dążą do osiągnięcia politycznych celów, tj. zdobycia i utrzymania władzy), mediami (tradycyjne i interaktywne, dziennikarze, felietoniści, medialne formy debaty o polityce) i obywatelami (wyborcy, ruchy społeczne, organizacje pozarządowe) – trzema elementami procesu komunikowania politycznego.

Realizowane badania umożliwiają studia z zakresu: krytycznej analizy dyskursu politycznego, kognitywistycznej analizy społecznych reprezentacji polityki oraz analizy konwersacyjnej. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach Obserwatorium uwzględniają także proksemiczne studia nad komunikacją polityczną, badania fokusowe zmian w zachowaniach politycznych czy audio-wizualne analizy narzędzi komunikacji wykorzystywanych przez aktorów politycznych. Zakładamy: organizowanie ciągłego procesu badawczego angażującego we współpracę przedstawicieli różnych dyscyplin społecznych.

Dane kontaktowe

Katedra Socjologii Polityki i Moralności

  • POW 3/5 90-255 Łódź
tel: 42-635-55-31 e-mail:

Skład osobowy