PROFIL PRACOWNIKA: Magdalena Wojciechowska

O mojej pracy

Adiunkt - Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 • Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:
 • 1) w zakresie obowiązków dydaktycznych:
 • a) prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • b) terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • c) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • d) przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • e) opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • f) prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • g) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • h) przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze 2 godzin tygodniowo;
 • i) podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • j) dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • k) wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
 • 2) w zakresie obowiązków naukowych:
 • a) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 • b) pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
 • c) rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;
 • d) aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w uczelni;
 • e) udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
 • f) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;
 • g) inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki naukowe.
 • 3) w zakresie obowiązków organizacyjnych:
 • a) praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
 • b) praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;
 • c) organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w nich;
 • d) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • e) pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
 • f) inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;
 • g) inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

 

Dyżury

Adiunkt - Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

poniedziałek: 13:15-14:45

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności