PROFIL PRACOWNIKA: Izabela Desperak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzone zajęcia:

Understanding conflicts - osiological and political approaches

Bunty, strajki, protesty

Etyka w finansach

Komunikacja i PR w pracy socjalnej

Perswazja i manipulacja w polityce

Wzoryd debat politycznych

Paradoksy demokracji

Feminist methodologies

Płeć, seksualność, polityka

Gender, sexuality, politics

Podstawy Komunikacji Społecznej

Konflikt i przemoc z stosunkach międzynarodowych

Understanding conflicts

Socjologia polityki


BIOGRAM

Zajmuję się socjologią gender, transformacji oraz polityki. Opublikowałam na ten temat monografię Płeć zmiany. Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013, wyd. II 2017, jestem współredaktorką książek z serii "Oblicza feminizmu" Wydawnictwa UŁ. Zajmuję się też socjologią pracy , w 2000 roku opublikowałam wraz z Martyną Krogulec pracę zbiorową Miasto pracujących kobiet, a w 2018 wraz z Jakubem Błachutem i Edwardem Jakubowskim monografię Specjalne Strefy Ekonomiczne. Polityka regionalna, przestrzeń, praca.

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

piątek: 13:15-14:45 do 12 III onlne