Biblioteka Humanistyczna

Opis zadań

Biblioteka Humanistyczna UŁ jest jednostką naukową, która służy organizacji zbiorów dla celów naukowo – badawczych, dydaktycznych oraz popularyzacji wiedzy. Wraz z Biblioteką Uniwersytecką i bibliotekami innych jednostek UŁ tworzy jednolity system biblioteczno – informacyjny.

Dane kontaktowe

Biblioteka Humanistyczna

  • Williama H. Lindleya 3 (Biblioteka Humanistyczna) 90-136 Łódź
tel: 42-635-61-47 e-mail: www: http://bhum.uni.lodz.pl/

Skład osobowy