Biblioteka Humanistyczna

Opis zadań

Biblioteka Humanistyczna Uniwersytetu Łódzkiego gromadzi, opracowuje i udostępnia książki i czasopisma z zakresu filozofii, archeologii, etnologii, antropologii oraz historii sztuki.

Do głównych zadań pracowników należą:

 • gromadzenie książek i czasopism polskich i zagranicznych dotyczących filozofii, archeologii, etnologii i antropologii oraz historii sztuki;
 • opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i ciągłych w systemie elektronicznym SYMPHONY;
 • udostępnianie księgozbioru:
  • na miejscu – w czytelni,
  • na zewnątrz – w wypożyczalni;
 • wymiana publikacji z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 • opracowywanie bibliografii dorobku naukowego pracowników Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ;
 • działalność informacyjno-bibliograficzna, w tym prowadzenie własnej strony internetowej (www.bhum.uni.lodz.pl) oraz szkolenia biblioteczne;
 • współpraca z innymi jednostkami UŁ.

Dane kontaktowe

Biblioteka Humanistyczna

 • Williama H. Lindleya 3 90-136 Łódź
tel: 42-635-61-47 e-mail: www: http://bhum.uni.lodz.pl/

Skład osobowy