Instytut Gospodarki Międzynarodowej

Opis zadań

Instytut Gospodarki Międzynarodowej zajmuje się nadzorem merytorycznym i koordynacją procesku kształcenia na kierunku Finanse i Biznes Międzynarodowy.

Finanse i Biznes Międzynarodowy to unikatowy kierunek studiów łączący wiedzę z zakresu finansów, biznesu, ekonomii i zarządzania w wymiarze międzynarodowym. Przeznaczony jest dla osób, które chcą zgłębić wiedzę o finansach międzynarodowych oraz poznać finansowe, organizacyjne i marketingowe uwarunkowania prowadzenia biznesu na świecie.

Studia Finanse i Biznes Międzynarodowy nawiązują do tradycji prestiżowego kierunku Handel Zagraniczny, który do wczesnych lat 90. XX w. przyciągał rzesze studentów i kształcił specjalistów w obszarze współpracy z zagranicą. Obecnie wyróżniają go nowoczesne i praktyczne zajęcia w profesjonalnych laboratoriach komputerowych, spotkania z liderami świata finansów i biznesu, możliwości uzyskania atrakcyjnych staży i praktyk oraz prestiżowego certyfikatu Refinitiv. Więcej informacji na stronie www.fibm.uni.lodz.pl


Instytut Gospodarki Międzynarodowej składa się z dwóch Katedr:


Szczególną rolę w działalności Instytutu odgrywają nasi partnerzy biznesowi, z którymi wspólnie tworzymy warunki do podnoszenia standardów nauczania, ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia i podejmowania nowych wyzwań na rynku pracy. Nasi partnerzy biznesowi dążą do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji Studentów w perspektywie zatrudniania ich jako przyszłych pracowników. Ścisła współpraca z biznesem to także nawiązywanie i wzmacnianie kontaktów oraz wymiana pomysłów i doświadczeń.

Zachęcamy do kontaktu z Centrum Badań Inwestycji Kapitałowych UŁ

Dane kontaktowe

Instytut Gospodarki Międzynarodowej

Skład osobowy

Lista jednostek