Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego

Opis zadań

Pracownicy Katedry Biznesu i Handlu Międzynarodowego UŁ

realizują badania naukowe (w poniżej wskazanych obszarach) oraz proces dydaktyczny na studiach licencjackich jak i magisterskich kierunku Finanse i Biznes Międzynarodowy, a także innych kierunkach na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

 • Obszary badań naukowych realizowanych przez pracowników Katedry Biznesu i Handlu Międzynarodowego, obejmują m.in.:
 • biznes i zarządzanie międzynarodowe, marketing międzynarodowy, konkurencyjność międzynarodowa;
 • korporacje transnarodowe (TNCs), globalne sieci biznesowe (GBNs);
 • fuzje i przejęcia międzynarodowe (M&As), analiza sieciowa;
 • globalne łańcuchy wartości (GVCs), handel międzynarodowy;
 • zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność (CSR), kapitał intelektualny (IC);
 • implementacja założeń ESG na rzecz zrównoważonego rozwoju biznesu;
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw, ocena ryzyka; rynek energii, polityka energetyczna;
 • finanse międzynarodowe, międzynarodowy system walutowy, bankowość centralna, polityka pieniężna;
 • stabilność finansowa, sektor bankowy kierunki i strategie rozwoju;
 • rozwój gospodarek azjatyckich – potencjał, wyzwania zrównoważonego rozwoju.Pracownicy Katedry Biznesu i Handlu Międzynarodowego UŁ

 PROFIL BADAWCZY

Obszary zainteresowań naukowych: biznes i zarządzanie międzynarodowe, korporacje transnarodowe (TNCs), globalne sieci biznesowe (GBNs), fuzje i przejęcia międzynarodowe (M&As), globalne łańcuchy wartości (GVCs), handel międzynarodowy, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność (CSR), kapitał intelektualny, marketing międzynarodowy, konkurencyjność międzynarodowa, analiza sieciowa, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, ocena ryzyka, rynek energii, polityka energetyczna, finanse międzynarodowe, międzynarodowy system walutowy, bankowość centralna, polityka pieniężna, stabilność finansowa, sektor bankowy - kierunki i strategie rozwoju, nadzór, digitalizacja, innowacje.

PROJEKTY NAUKOWE

2022-2024 "Polska w globalnych łańcuchach wartości na przełomie XX i XXI wieku na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej" Aleksandra Nacewska-Twardowska (kierownik projektu - IDUB)

2022-2023 "Implementacja założeń ESG (E – environmental, S – social responsibility, G – corporate governance) na rzecz zrównoważonego rozwoju biznesu", Magdalena Rosińska-Bukowska (kierownik projektu)

2021-2024 „Sustainable development of Asian countries and participation in global business networks”, Magdalena Rosińska-Bukowska (kierownik projektu), Joanna Bogołębska, Tomasz Motowidlak, Aleksandra Nacewska-Twardowska, Dominika Brózda-Wilamek, Agnieszka Matuszewska-Pierzynka, Klaudia Zielińska-Lont, Karolina Anielak.

2021-2023 "Strategie zrównoważonego rozwoju korporacji transnarodowych" - Magdalena Rosińska-Bukowska

2021-2022 " Wpływ zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa na jego wyniki finansowe i ocenę efektywności" - Agnieszka Matuszewska-Pierzynka

2021-2022 "Digitalizacja sektora bankowego w Polsce" - Karolina Anielak

2019-2021 „Biznesowe i finansowe determinanty rozwoju gospodarczego Azji”, Magdalena Rosińska-Bukowska - kierownik projektu; Joanna Bogołębska, Tomasz Motowidlak, Aleksandra Nacewska-Twardowska, Klaudia Zielińska-Lont, Dominika Brózda-Wilamek, Agnieszka Matuszewska-Pierzynka, Karolina Anielak.

2019-2020 "Globalne łańcuchy wartości a Polska" - Aleksandra Nacewska-Twardowska

2019-2020 "Nowy nadzór finansowy w Unii Europejskiej – wpływ na stabilność finansową" - Klaudia Zielińska-Lont

2019-2020 "Agile jako współczesna metoda pracy nad innowacyjnymi projektami w sektorze bankowym" - Karolina Anielak

2018-2020 "Wpływ polityki pieniężnej głównych banków centralnych na gospodarkę" - Dominika Brózda-Wilamek

2017-2018 "Społeczna odpowiedzialność jako kluczowe wyzwanie modelu konkurencyjności systemowej – wnioski dla przedsiębiorstw”, Magdalena Rosińska-Bukowska

2017-2018 "Handel wartością dodaną – analiza zmian wymiany towarowej i usługowej Polski" - Aleksandra Nacewska-Twardowska

20152017 "Impact of transnational corporations on international economic relations" - Magdalena Rosińska-Bukowska

20122015 "Global business networks as a consequence of the evolution of the global economy" - Magdalena Rosińska-BukowskaDane kontaktowe

Katedra Biznesu i Handlu Międzynarodowego

Skład osobowy