PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Janicka

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. zarządzanie dydaktyką w ramach Instytutu Gospodarki Międzynarodowej UŁ na kierunku "Finanse i biznes międzynarodowy"

2. zarządzanie aktywnością naukową i organizacyjną w ramach Katedry Finansów i Inwestycji Międzynarodowych UŁ

3. zarządzanie pracami Centrum Badań Inwestycji Kapitałowych UŁ

4. realizacja projektów we współpracy z otoczeniem zewnętrznym

5. prowadzenie badań naukowych

6. realizacja zajęć dydaktycznych

7. prowadzenie szeroko zakrojonych prac organizacyjnych

BIOGRAM

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, profesor UŁ

Senator UŁ

Dyrektor Instytutu Gospodarki Międzynarodowej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik Katedry Finansów i Inwestycji Międzynarodowych

Kierownik Centrum badań Inwestycji Kapitałowych UŁ

Kierownik Konsorcjum Naukowego „Międzynarodowe rynki finansowe”.

Absolwentka kierunku Handel Zagraniczny na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz studiów doktoranckich Ekonomii. Wykładowca m.in. finansów międzynarodowych, funkcjonowania rynków finansowych Unii Europejskiej, międzynarodowych rynków finansowych, międzynarodowych przepływów inwestycji. Autorka licznych publikacji z zakresu finansów międzynarodowych, w tym międzynarodowych przepływów kapitału, integracji finansowej, inwestycji zagranicznych, rynków kapitałowych. Główny wykonawca w wielu projektach badawczych i dydaktycznych, koordynator licznych projektów organizacyjnych.

ZAINTERESOWANIA

Prywatnie miłośniczka nordic walking, gór i Zakopanego.

KONTAKT I DYŻURY

POW 3/5 90-255 Łódź

Dyżury

wtorek: 12:30-14:00 Ostatni dyżur w sesji podstawowej w sem. letnim 2023/24 02.07.2024 wtorek

POW 3/5 90-255 Łódź

telefon służbowy do sekretariatu katedry i instytutu: 42-635-52-09

POW 3/5 90-255 Łódź

Dyżury

wtorek: 12:30-14:00 Ostatni dyżur w sesji podstawowej w sem. letnim 2023/24 02.07.2024 wtorek